Rammet av hybris

Norsk Fjørfelag mener tydeligvis at samvirkebedrifter ikke trenger å etterleve avtaler de inngår.

Innlegg i Nationen 9. februar 2011.
Av Bjørn-Ole Juul-Hansen, assisterende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Norsk Fjørfelag mener tydeligvis at samvirkebedrifter ikke trenger å etterleve avtaler de inngår. Slik må leder David Koht-Norbye sin kommentar til Nationen - i forbindelse med Norturas knusende nederlag i saken mot Jærkylling AS - tolkes. Blir dommen stående rokker det både ved landbrukspolitikken og samvirketanken er hans analyse. Og manglende markedsregulering får skylda. I iveren etter å tekkes Nortura synes organisasjonen å ha blitt rammet av hybris.

Et avtalerettslig spørsmål kan ikke ta utgangspunkt i Koht-Norbyes tenking rundt samhold mellom fjørfeprodusenter, samvirketanken og hans oppfattelse av landbrukspolitikken. At dommen ikke passet så godt til hans Kardemommeby-tenking angår ikke rettsvesenet.

Det faktiske forholdet er at to bedrifter frivillig har inngått en avtale seg imellom om hvordan kyllingene som slaktes ved et slakteri skal fordeles, og hvilke rammer og forutsetninger som gjelder for dette.Det ene selskapet, Jærkylling AS, er et aksjeselskap av eid av private investorer. Det andre selskapet er eid av en del norske bønder i et samvirkeselskap, Nortura.

Det må antas at når partene frivillig har inngått en slik avtale var det fordi de begge så seg tjent med det. Når en da en del år seinere kan konstatere at den ene parten, Jærkylling AS,  har hatt en eventyrlig markeds­vekst kan ikke den andre avtaleparten  komme sutrende å si ”det var ikke sånn jeg tenkte det skulle bli”. Da må en faktisk forholde seg til avtalen og de mekanismer til endringer og justeringer som ligger i den. Er det slik at avtalen bryter samvirketanken må eierne av Nortura (tidl. Prior) ha sett det da avtalen ble inngått. I så fall har de vurdert gevinsten som viktigere - eller de har feilbedømt framtidig markedsutvikling og egen posisjon totalt.

Er det slik at avtalen medfører brudd i forhold til landbrukspolitikken har også Norturas eiere levd godt med det i mange år allerede. Det forhold at markedsreguleringen er fjernet for kylling bidrar i alle fall til at avtalen er mindre i mulig konflikt med landbrukspolitikken nå enn tidligere.

”Splitting” av produsentene opptar naturlig nok Koht-Norby. Kjøtt- og fjørfebransjen er veldig positive til en samling av kyllingprodusentenes energi om å fornye og forsterke vekst av kyllingkonsumet og på den måten også sikre produsentøkonomien. Dette arbeidet gjøres dels i felleskap via for eksempel Opplysningskontoret for egg og kjøtt, og ikke minst må det gjøres via markedsaktørene. Skal markedsaktørene lykkes bør kylling­produsentene ”heie” dem fram i stedet for å rope etter redusert konkurranse og mer regulering.

Jeg håper det var Nortura-produsenten David Koht-Norby, og ikke Norsk Fjørfelag, som uttalte seg til Nationen. En organisasjon som gjør seg til talerør for at samvirkeorganisasjoner ikke trenger å etterleve inngått avtaler dersom det oppleves ”ubekvemt”, blir det vanskelig å ta på alvor.

Siste saker