Rapport om kameraovervåking i slakteri

Rapport om kameraovervåking i slakteri Landbruks og matminister Olaug Bollestad fikk 3. desember i møte med KLF og Mattilsynet presentert rapporten fra pilotprosjektet om kameraovervåking i slakteri. – Bidragene fra… Les mer

Rapport om kameraovervåking i slakteri

Landbruks og matminister Olaug Bollestad fikk 3. desember i møte med KLF og Mattilsynet presentert rapporten fra pilotprosjektet om kameraovervåking i slakteri.

– Bidragene fra Furuseth og Mattilsynet har vært forutsetninger for at rapporten skal svarer godt på LMDs forespørsel, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen adm. dir. i KLF.

Illustrasjonsfoto (slakteri): Colourbox (manipulert)

Prosjektet er gjennomført i regi av KLF i samarbeid med Mattilsynet og Furuseth AS. Formålet var å utrede kameraovervåkingens muligheter, og begrensninger i lys av hva som gagner dyrevelferden på den mest hensiktsmessige måten.

Personvernhensyn

– Arbeidsgruppa konkluderer med at kameraovervåking i slakterier kan ha en positiv, men begrenset effekt på arbeidet med dyrevelferden, sier Ida Mathisen, sjefveterinær i KLF, i rapporten. Behovet for overvåking må avveies mot tungtveiende hensyn til personvern, kostnader og ikke minst hva som er tilgjengelig av ressurser i Mattilsynet for å følge dette i på toppen av dagens oppgaver. I tillegg må en slik innføring sannsynligvis forskriftsfestes.

Fornøyd statsråd

Mattilsynets personell er alltid til stede når slakting foregår, og kameraovervåking vil i så fall komme i tillegg.

– Det har derfor vært viktig å utrede om kameraovervåking gir en reell dyrevelferdsgevinst, utover det Mattilsynet allerede kontrollerer. Jeg er fornøyd med at det er gjennomført et pilotprosjekt om kameraover-
våking i slakteri, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Takk til Furuseth AS

– Det er sjelden kost at KLF får hovedansvaret for å utrede problemstillinger på vegne av hele kjøtt- og fjørfebransjen for Landbruks- og matdepartementet. Det er på sin plass å sende en stor takk til Furuseth AS som åpnet bedriften og delte sine erfaringer med oss. Også Mattilsynet skal ha honnør for sitt engasjement og grundige arbeid, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. dir. i KLF.

Siste saker