– Reduser antallet, ikke vektene på gris

– Reduser antallet, ikke vektene på gris Per A. Sleipnes Det er størrelsen det kommer an på – også for gris. Markedet etterspør en stor gris med stykningsdeler som «holder… Les mer

– Reduser antallet, ikke vektene på gris

Per A. Sleipnes

Det er størrelsen det kommer an på – også for gris. Markedet etterspør en stor gris med stykningsdeler som «holder mål».

Mens Nortura har valgt å gå ned på sine vekter på gris fra 85 til 83 kilo i et forsøk på å få bukt med overproduksjonen, har landets største private enkeltslakteri valgt å beholde sine vekter. Furuseth AS satser på en gris på 90 kilo. Det er hensynet til kundene, både i industrimarkedet og i sluttmarkedet, som tilsier dette, poengterer daglig leder Harald Furuseth (bildet).

Fra 95 til 90 kilo

– Vi må forholde oss til hva markedet etterspør og produsere en gris med riktig størrelse. Fos oss som seriøs leverandør nytter det ikke å levere kam og sider av en «liten» gris. Stykningsdelene blir rett og slett for små, fastslår Harald Furuseth.

Han er helt på det rene med at volumene må ned for å unngå overproduksjon, men Furuseth-sjefen mener det er bedre å redusere antallet, framfor å redusere vektene.

For stor spredning

– Av to «onder» er det opplagt bedre å velge det som dreier seg om antall gris som produseres. Her i landet har vi en for stor spredning i vekter sammenlignet med andre land og dermed blir det vanskelig for industrien med hensyn til standardisering i produksjonen. Det må jeg som slakterileder ta inn over meg. Særlig fleskesider myntet på bacon-produksjon blir skadelidende som følge av for små griser, framholder Furuseth.

Innfrysingsrisiko

Han peker på at Nortura får drahjelp som markedsregulator og taper mindre på at gris hoper seg opp på lager.

– Vi må selv ta kostnaden med å legge inn på lager, mens Nortura får betalt for å reguleringslagre gris. Det er med andre ord ikke like risikobetont for Nortura å produsere en gris som markedet ikke ønsker. Nortura berger seg på innfrysingskompensasjonen de får. Vi har også hatt betydelig kostnader i forbindelse eksport av overskuddsgris.

Markedstilpasset

– Dette betyr vel at dere som leverandør får et konkurransefortrinn ved at dere leverer stykningsdeler tilpasset markedsbehovet?

– Ja, jeg håper jo selvsagt at det styrker vår posisjon. Og her som i alle andre sammenhenger er det kunden som er «kongen». Vår virksomhet må hele tiden innrette seg etter hva som etterspørres der ute. Svinekjøtt har historisk et litt «lurvete» rykte her i landet og slik kan vi ikke ha det. Veien å gå da, er å tilby topp produkter, understreker Harald Furuseth.

Industrien støtter

Kjell Ringstad i firmaet Brødr. Ringstad støtter Furuseth fullt ut i resonnementet knyttet til størrelse på gris. Ringstad er klar på at produksjon av produkter med hele kjøttstykker er vanskelig å optimalisere med en gris som er for liten.

– Den ideelle grisen for oss i industrien, er et sted mellom 85 og 90 kilo. Det blir et helt annet produkt når vi skal produsere med råvarer fra en mindre gris. Det gjelder særlig pålegg-, skinke- og baconproduksjon. Alle som er opptatt av kvalitet vil ha en gris med tilstrekkelig store stykningsdeler, sier Ringstad.

Siste saker