Reduserer eget råvarelager, men reguleringslageret øker

Reduserer eget råvarelager, men reguleringslageret øker Oslo Samtidig som reguleringslageret av kjøtt øker i omfang og verdi, har Nortura i betydelig grad klart å redusere sitt eget råvarelager. Per A. Sleipnes… Les mer

Reduserer eget råvarelager, men reguleringslageret øker

Oslo Samtidig som reguleringslageret av kjøtt øker i omfang og verdi, har Nortura i betydelig grad klart å redusere sitt eget råvarelager.

Per A. Sleipnes

Det poengteres i tertialrapporten for 2. tertial i år at selskapets råvarelager er redusert med hele 225 millioner kroner. Fra årsskiftet økte derimot reguleringslageret med ca. 232 millioner kroner. Sammen med endring av ferdigvarer betyr det at morselskapets varelager bare er redusert med 26 millioner kroner.

Strategiske grep?

Dette får flere i privat kjøttbransje til å reagere. Og det spørsmålet enkelte stiller seg er om dette er et strategisk grep. Private slakterier kan nemlig ikke legge kjøtt inn på reguleringslager, noe Nortura som markedsregulator kan.

7000 tonn

Regnskapet for Nortura pr. 2 kvartal i år, viser at selskapet har slaktet 2268 tonn mer rødt kjøtt i denne perioden sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har skjærevolumet i samme periode blitt redusert med 4720 tonn. En differanse på ca. 7000 tonn med andre ord.

Redusert med 225 millioner

Når det gjelder verdien av råvarelageret skrives det i tertialrapporten at denne er redusert med 225 millioner kroner i morsselskapet. I balansen for morsselskapet finner vi ikke helt de samme tallene igjen. Der er varebeholdningen bare redusert med 26 millioner kroner.

Bonden betaler

Forklaringen blir av mange oppfattet å ligge i reguleringslageret, som i år økt med ca. 5800 tonn (232 millioner kroner) Reguleringslageret er som de kjent det lageret alle norske bønder betaler kapitalkostnaden for, og tar eventuelle prisnedskrivinger på.

Flere utfordringer

Norturas tertialregnskap viser at bransjen har flere utfordringer med å levere levelige driftsresultat, men samtidig at det skjer underliggende endringer.

Redusert råvarelager vil sannsynligvis slå positivt ut for Nortura, men har også konsekvenser. Bladet Kjøttbransjen har i flere artikler fortalt om kunder som ikke har fått de råvarene de trenger.

Ribbe-problem?

– Hva er situasjonen for de frittstående bedriftene i kjøttbransjen akkurat nå, markeds- og administrasjonssjef i KLF, Endre Myhr?

– Jeg oppfatter at det er mindre skåret vare i markedet. Særlig for gris er reguleringslageret økt. Det merkes nok spesielt at det er mindre sideflesk tilgjengelig og at det til tross for rekordoverskudd av gris blir mer problematisk å få levert ribbe eller baconråstoff frem mot jul. Således bør kanskje flere bedrifter vurdere å skjære fryst gris for å sikre at markedet blir dekket, sier Myhr. Han peker på økt frysefradrag fra 5. november forhåpentligvis vil gjøre det interessant.

Siste saker