Redusert omfang av kirurgisk kastrering

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har oppnevnt en ny arbeidsgruppe som skal komme opp med konkrete planer for å redusere omfanget av kirurgisk kastrering på gris.

Arbeidsgruppen som skal levere sine forslag innen 1. februar 2015 består av deltakere fra både departementet og næringen.

- KLF opplever at den måten landbruks- og matministeren håndterte spørsmålet i Stortingets spørretime om redusert bruk av kirurgisk kastering av gris, har vært både konstruktiv, fremtidsrettet og involverende.

 - Vi setter pris på at hele kjøttbransjen inviteres med for å finne løsninger, når krevende problemstiller som dette kommer på bordet, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen adm. direktør i KLF.

KLF har oppnevnt Harald Furuseth, daglig leder i Furuseth AS som sin representant i utvalget.

Siste saker