Redusert produksjon av økologisk småfekjøtt

Redusert produksjon av økologisk småfekjøtt Produksjonen av kjøtt fra økologiske beitedyr som sau og lam, gikk ned med nesten 20 prosent i fjor. Nedgang i antall økologiske sauer har vært… Les mer

Redusert produksjon av økologisk småfekjøtt

Produksjonen av kjøtt fra økologiske beitedyr som sau og lam, gikk ned med nesten 20 prosent i fjor. Nedgang i antall økologiske sauer har vært betydelig over flere år.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ifølge Debios statistikker gikk dyretallet ned fra 52 000 i 2014 til 38 000 i fjor, en reduksjon på hele 27 prosent.

Etterspørselen etter økologiske mat- og fôrvarer økte allikevel i 2019, mens altså norsk produksjon gikk ned. Det går fram av Landbruksdirektoratets rapport. Dette gir markedsmuligheter for bønder som vil legge om, mener Økologisk Norge.

Siden toppåret 2009, da regjeringen og avtalepartene sa de ville satse på økologisk produksjon, har antallet økoprodusenter gått ned med over 30 prosent. For første gang på mer enn 10 år, er antallet økobønder under 2000. Dette framgår av tall fra Debio. Det samlede økoarealet er i samme tiårsperiode redusert med drøyt 112 000 dekar, eller om lag 20 prosent. Bare fra 2018 til 2019 gikk økoarealet ned med nesten 11 000 dekar. Salget av økoegg vokser betydelig. Dette krever mer økologisk fôrkorn.

Siste saker