Regjeringen gir Nortura store fordeler

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskriften for markedsregulering av jordbruksvarer. Der går de bort fra sitt opprinnelige forslag om å få til en mer konkurransenøytral og… Les mer

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskriften for markedsregulering av jordbruksvarer. Der går de bort fra sitt opprinnelige forslag om å få til en mer konkurransenøytral og effektiv markedsregulering. I tillegg gir departementet Nortura total markedsmakt på egg.

- Opp som en okse og ned som en slakteskrott er vel en grei betegnelse på regjeringens kuvending i spørsmålet om avgrenset dobbel mottaksplikt for kjøtt. De har lagt fram et godt forslag, som vi ikke skjønner at de gikk tilbake på.

- Jeg er skuffet over at de har manglende tro på egne vurderinger og heller stoler på et regissert, koordinert stormløp fra de bondeeide matvaregigantene, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

Han viser til et 20 år gammelt forslag der hele kjøttbransjen var enige om at de private aktørene skulle få en rolle i markedsreguleringen. Forslaget ble stoppet, og diskusjonen rundt legitimitet og konkurransevridning i markedsregulering har fortsatt frem til i dag.

I 2016 fremmet Nortura og KLF et felles forslag der de private varemottakene ble mer delaktig i markedsregulering. Men med Frp-statsråder i landbruks- matdepartementet ble tommelen vendt ned. De vil jo helst ikke ha regulering over hodet, så en bedret markedsregulering passet dem dårlig.

- KrF på Stortinget tok deler av forslaget videre med utsikter til å finne en løsning. Med KrF i statsråd-stolen fant de løsningen; en løsning som fortsatt gir full kontroll for markedsregulator, den er billigere enn dagens, med mer klimavennlig og rettferdigere konkurranse. En god løsning som de så velger å gå bort fra, sier en oppgitt Juul-Hansen.

KLF har som mål å få til en markedsregulering som er transparent, konkurransenøytralitet og lavest mulig kostnad for norske bønder. Juul-Hansen sier bransjeorganisasjonen etter dagens avgjørelse må gå i tenkeboksen, når disse momentene ikke er av betydning for Regjeringen foruten i festtaler.

- Om vi kan fortsette å støtte opp under en markedsregulering der staten til de grader trekker gullkortet for de bondeeide samvirkebedriftene, vil det bli heftig, intern diskusjon på privat side. Når det er viktigere for Regjeringen å unngå kritikk fra landbruksnæringen, enn å ha konkurransefremmende løsninger som er nøytrale uavhengig av hvem som er eiere, er veien fram veldig lang, sier Juul-Hansen.

Han blir om mulig enda mer oppgitt over at Regjeringen står fast på forslaget om å innføre begrensninger i forsyningsplikten på egg.

- Det er et paradoks at samtidig med at Regjeringen har levert en melding til Stortinget om konkurransesituasjonen i dagligvaresektoren, så velger de å innføre et ekstremt konkurranse-hemmende regelverk i eggsektoren.

Juul-Hansen påpeker at begrensningen i forsyningsplikten på egg vil låse markedet. I praksis vil det bli umulig for uavhengige selskaper å konkurrere om avtale med de store kjedene.

- KrF gir nå Nortura total markedskontroll i eggsegmentet, og for eggbonden blir risiko ved bytte av varemottaker langt større enn det den har vært. Jeg er sikker på at vi vil se markedsoverskudd og økte reguleringskostnader for egg på bakgrunn av endringen. Kjedene ser at for å få konkurranse i eggsektoren må de aktivt bidra til å skape konkurrenter til Nortura. Vi får se hva som skjer.

Dette er en tapt mulighet og en tilnærmet skandale, avslutter en betenkt Juul- Hansen.

Siste saker