Fjørferåstoff øker mest

TØNSBERG For første gang i historien nådde Biosirk (tidligere Norsk Protein) i fjor et volum på over 200 000 tonn. Resultatet før skatt endte i på 39,6 mill. I tillegg er det betalt ut 14,9 mill. i råvarebonus.

For første gang i historien nådde Biosirk (tidligere Norsk Protein) i fjor et volum på over 200 000 tonn. Resultatet før skatt endte i på 39,6 mill. I tillegg er det betalt ut 14,9 mill. i råvarebonus.

Av Per A. S leipnes

2020 er det beste året for Biosirk Norge både i forhold til råvaremengder og økonomi. I prinsippet ble det økonomiske resultatet for 2020 fordelt på to ulike måter. Av det ordinære resultat er det foreslått et utbytte på 18,75 millioner kroner hvorav KLF mottar ca. 4,3 millioner kroner.

207 000 tonn

– Dette er regulert i selskapets aksjonæravtale, og som i alle andre aksjeselskaper fordeles dette etter eierandel. Det betyr at Nortura får 67 prosent, KLF 23 prosent og Daka Denmark får ti prosent. I tillegg ble det betalt ut en råvarebonus på 14,9 mill. Denne ble fordelt etter levert kategori 3 råstoff i 2020. Av dette fikk Nortura-anlegg ca. 54 prosent og KLF sine anlegg ca. 46 prosent. I dette regnestykket er bonusen til Nærbø Kyllingslakt delt i to like deler, sier adm.direktør Lars Aashammer i Biosirk.

Totalt ble det mottatt nær 207 000 tonn råvarer i 2020. Volumet er hele 29 500 tonn høyere enn budsjett og 8100 tonn høyere enn i 2019. Fabrikken i Mosvik hadde det største positive avviket, men alle fabrikkene, bortsett fra fabrikken i Balsfjord, har et positivt avvik både i forhold til budsjett og reell situasjon i fjor.

Fjørferåstoff øker mest

– Ser vi på de ulike råvarekategoriene, har vi det største positive avviket fra budsjett på fjørferåstoff med 18 000 tonn. Av dette er 15 300 tonn knyttet til Norsk Kylling på Støren og 2700 tonn knyttet til Nortura sitt anlegg på Elverum. Fra Nærbø Kyllingslakteri har vi mottatt 300 tonn mindre råstoff enn det vi hadde budsjettert. Det er også et positivt avvik på ordinært råstoff på hele 11 600 tonn. Her er det redusert salg til norsk pelsdyrnæring som er hovedårsaken til det positive avviket. Det er også et positivt avvik på 2000 tonn på kategori 1 råstoff fra Konvex i Sverige, oppsummerer adm. direktør Lars Aashammer i Biosirk Norge.

Mindre kadaver

Det største negative avviket hadde Biosirk på rent fett. I 2020 mottok Biosirk 1400 tonn mindre enn budsjettert. Dette henger trolig sammen med at det fortsatt er greit å selge fett i andre kanaler. Det er også negative avvik på kadaver på 400 tonn og på blod med 300 tonn. For blod skyldes dette trolig nedgang i slaktingen, mens det for kadaver ikke er opplagt hva dette skyldes.

Økt salg til Finland

– Mengden mel til brenning er på samme nivå som i fjor. Mengden til gjødsel i Norge har gått noe ned i forhold til i 2019, mens mengden til gjødsel i Sverige har gått noe opp. Dette skyldes bl.a. at det tidvis er problemer med å skaffe transport av proteinmel til våre andre kunder. Salget til pelsdyrfôr er mer enn fordoblet i forhold til i 2019. Hele denne økningen skyldes salg til Finland. Produksjonen av pelsdyr i Finland har riktignok gått ned, men andelen proteinmel har gått betydelig opp som følge av gunstig proteinpris, fastslår Biosirk-direktøren.

Høyere fettpriser

Salg til petfood omfatter både mixed PAP, fjørfemel og lammemel. Dette salget er noe lavere enn i 2019. Eksport av mixed PAP til såkalte tredjeland er på samme nivå som i 2019.

– Det positive avviket skyldes i første rekke to forhold. For det første et økt råvarevolum der det marginale volumet i liten grad påvirker de totale kostnadene. Det andre forholdet er ferdigvarepriser. Spesielt på fett har vi oppnådd høyere priser enn det som var forutsatt i våre budsjetter, konkluderer Lars Aashammer.

Før dette ble det utbetalt bonus til KLF-medlemmer og Nortura i hht. leveranser der KLF medlemmer mottok ca. fem millioner kroner. Det ble avsatt 18,75 millioner kroner i utbytte.

Siste saker