Resultater BBFAW Nordic 2021

For andre gang publiseres rapporten fra Business Benchmark on Farm Animal Welfare i Norge. – Det er gledelig å se at mange av de deltagende bedriftene har styrket sin håndtering… Les mer

For andre gang publiseres rapporten fra Business Benchmark on Farm Animal Welfare i Norge. – Det er gledelig å se at mange av de deltagende bedriftene har styrket sin håndtering av dyrevelferd, og forbedret sin kommunikasjon og transparens i løpet av året.

Det sier administrerende direktør Nicky Amos i Chronos Sustainability etter lanseringen. Hun er en av gründerne bak den internasjonale standarden.

Gjennomsnittspoengene har siden 2020 til årets revisjon økt fra 34 % til 42 %. Til sammenlikning ligger de globale bedriftene på 32 %.

Amos viser til den ferske rapporten der de utvalgte norske bedriftene nå får høyere poeng enn tidligere, i tre av fire moduler. Norske bedrifter gjør det bedre innen områdene ledelsesforankring og policy, styring og ledelse, samt rapportering av resultater og innvirkning. Det er kun i modulen innovasjon og pådriverfunksjon at de norske bedriftene får dårligere resultat enn de globale.

– Revisjonen viser at norske næringsmiddelbedrifter nå tilhører de ledende landene innen BBFAW når det gjelder kommunikasjon og rapportering av dyrevelferd, sier Nicky. – BBFAW stimulerer til økt fokus på dyrevelferd og på de styringsdokumenter og prosesser som kreves for at næringsmiddelbedrifter skal kunne løfte sitt arbeid med dyrevelferd. De norske bedriftene har i år forbedret sine resultater på en rekke punkter.

Hun er likevel tydelig på at dyrevelferd er noe som stadig kan og bør forbedres.

– Mange norske bedrifter har publisert retningslinjer og målsetninger for dyrevelferd, men bare en av tre kommuniserer sine resultater. Det er viktig at målsetninger følges opp regelmessig og at bedriftene jevnlig rapporterer de framskritt som gjøres, mener Nicky.

Dette viser resultatene fra den norske undersøkelsen:

  1. Norske næringsmiddelbedrifter er ledende når det gjelder kommunikasjon omkring dyrevelferd sammenliknet med mange andre land. Kun Storbritannia har en høyere gjennomsnittsscore.
  2. 17 av 20 bedrifter (85%) har nå publisert en formell dyrevelferdspolicy (opp fra 62 % i 2020)
  3. Tre norske næringsmiddelbedrifter har oppnådd nivå 1, det høyeste nivået i BBFAW. Dette indikerer at dyrevelferd er en integrert del av deres bedriftsmodell.
  4. Norske bedrifter er bedre enn det globale gjennomsnittet når det gjelder rapportering av dyrevelferdsindikatorer (55 % mot 28 % globalt)
  5. Resultatrapporteringen har blitt betydelig forbedret, selv om det fremdeles gjenstår noe for å ha skikkelig innvirkning; det vil si rapportere mer detaljert fra leverandørskjeden.

Hensikten med BBFAW i Norge er å bidra til økt transparens og bedre dyrevelferd i norsk matproduksjon.

– Det ser vi allerede at vi har lykkes med, sier Bjørn-Ole Juul Hansen, adm. direktør hos KLF. – På bare ett år har BBFAW motivert bedrifter til å både tydeliggjøre og være mer åpne om sitt dyrevelferdsarbeid. Det er også gledelig at de norske bedriftene gjør det så bra sammenliknet med de utenlandske.

Globalt feiret BBFAW tiårsjubileum i mars i år. I forbindelse med denne milepælen har man valgt å gjøre en revidering av kriteriene. Dette kan føre til endringer for BBFAW i Norge, og bedriftene vil holdes oppdatert om dette i tiden fremover.

Les mer om BBFAW Nordic på denne nettsiden.

Siste saker