Resultatnedgang for Fatland i 2017

Resultatnedgang for Fatland i 2017 Fatland fikk et resultat før skatt på 59 millioner kroner i fjor, mot 81 millioner kroner i 2016. Totalt omsatte konsernet for 4,5 milliarder kroner… Les mer

Resultatnedgang for Fatland i 2017

Fatland fikk et resultat før skatt på 59 millioner kroner i fjor, mot 81 millioner kroner i 2016.

Totalt omsatte konsernet for 4,5 milliarder kroner i 2017. Det er en omsetningsvekst på fire prosent i forhold til året før.

Skarp konkurranse

– Nedgangen i resultatet skyldes både kraftig prispress i sluttleddet, samt fortsatt skarp konkurranse for å få mest mulig slaktedyr fra bøndene, sier Fatlands konsernsjef Terje Wester (bildet).

Kjøttbransjen er preget av lave marginer, men konsernsjefen peker på at Fatland-konsernet er i stand til å øke salget ytterligere.

Ved utgangen av 1. kvartal 2018 var kjøtt- og kjøttvaresalget i Fatland hele 15 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Både til dagligvarekjedene og industrikundene er det hittil i år solgt mer varer enn i fjor og konsernet når snart fem milliarder kroner i årlige salgsinntekter.

5000 produsenter

– En bedre markedsbalanse er det viktigste bidraget til bedre lønnsomhet i norsk husdyrproduksjon. En slik utvikling vil også gi oss muligheter til å forbedre våre marginer. Vi i Fatland jobber hver eneste dag aktivt for å øke salget og bedre markedsbalansen for kjøtt i Norge. 5000 produsenter leverer allerede i dag slakt til Fatland og vi trenger enda større tilgang til norsk kvalitetsråstoff, sier konsernsjef Terje Wester.

Utvider i Sandefjord

Fatland-konsernet kommer de neste årene fortsatt til å investere i nye anlegg og nytt produksjonsutstyr. Ved videreforedlingsanlegget Fatland Sandefjord er det vedtatt en utbygging på 1500 kvadratmeter grunnflate med lokaler og utstyr for røyking, koking og kjøling, samt nye tekniske rom og lager.

Fatland er Norges største privateide kjøttbedrift med 586 ansatte og avdelinger og slakterier i både Ølen, Jæren, Oslo og Sandefjord.

Siste saker