Riktig fôring av smågris har stor betydning for produsentøkonomien

Riktig fôring av smågris har stor betydning for produsentøkonomien Riktig fôring av smågrisen er viktig for grisens produktivitet og helse, og har stor betydning for produksjonsøkonomien. Per A. Sleipnes Smågrisene… Les mer

Riktig fôring av smågris har stor betydning for produsentøkonomien

Riktig fôring av smågrisen er viktig for grisens produktivitet og helse, og har stor betydning for produksjonsøkonomien.

Per A. Sleipnes

Smågrisene spiser et lite volum og det er derfor nødvendig med et konsentrert fôr med høyt innhold av protein, energi, vitaminer og mineraler for å dekke grisens behov.

Nøkkelen til en optimal fôring av smågris ligger i tiden før og rundt avvenning. Tidlig tilvenning til kraftfôr er viktig for utviklingen av fordøyelsessystemet, tarmen og immunforsvaret, og er avgjørende for god tilvekst og helse. I tillegg har vekt ved avvenning svært stor innvirkning på grisens livstidsproduksjon.

Fôring før og under avvenning

Fôropptaket før avvenning er en av de viktigste faktorene med innvirkning på smågrisens tilvekst og helse etter avvenning. Grisunger som ikke spiser kraftfôr før avvenning bruker tre ganger så lang tid på å komme i gang med dette etter avvenning. Når behovet for næringsstoffer ikke blir dekket skjer det endringer i mage og tarm som bl.a. kan føre til diaré. Å gi kraftfôr som tilskudd ved siden av melka kan derfor gi en økning i tilvekst både før og etter avvenning. Et smakfullt startfôr øker fôropptaket og bidrar til at flest mulig grisunger spiser kraftfôr før avvenning. I tillegg til å gi grisungene en god start kan bruk av startfôr virke avlastende på purka som produserer melk til stadig større kull.

Spedgrisens fordøyelseskanal har en begrenset evne til å fordøye andre råvarer enn melk i dieperioden. Ved å spise planteføde før avvenning utvikler grisen fordøyelsesfunksjoner som er avgjørende for evnen til å fordøye plantebaserte råvarer etter avvenning. Et godt utviklet fordøyelsessystem etter avvenning vil resultere i mindre ufordøyde næringsstoffer i tarmen, noe som reduserer risikoen for avvenningsdiaré.

Fôring av avvent gris

De første ukene etter avvenning er det viktig at grisene får i seg nok mat og drikke. Et høyt fôropptak i denne perioden er avgjørende for å oppnå maksimal tilvekst og god helse frem mot flytting til slaktegrisavdeling eller salg. Et høyt fôropptak den første uka etter avvenning fremmer i tillegg vekst og helse gjennom hele slaktegrisperioden. Smågrisene har liten mage, og fôr bør tildeles fire til fem ganger om dagen.

Utfordringer med avvenningsdiaré kan reduseres med restriktiv fôring. Restriktiv fôring de tre til fire første dagene etter avvenning anbefales ikke siden dette vil påvirke tarmens utvikling negativt. Etter denne perioden kan imidlertid restriktiv fôring være aktuelt. Bruk av lavprotein blandinger til smågris er utbredt når det gjelder å forebygge diaréutbrudd, men risikoen for redusert tilvekst og fôrutnyttelse er stor. Vær oppmerksom på at også andre forhold enn fôret (smittepress, miljø, dyretetthet m.m.) kan begrense fôropptak og tilvekst samt fremprovosere utbrudd av diaré.

Hva bør fôret inneholde?

Smågrisene spiser et lite volum og det er derfor nødvendig med et konsentrert fôr med høyt innhold av protein, energi, vitaminer og mineraler for å dekke grisens behov. Bruk av mer fordøyelige kilder til protein og fett-, som fiske- og melkeprotein heller enn planteprotein, og plantefett i stedet for dyrefett, gir bedre tarmhelse og økt tilvekst. Tilveksten hos smågris er i hovedsak muskelmasse og i mindre grad fett. En god start gjennom hele smågrisperioden er derfor viktig for å oppnå best mulig økonomi i produksjonen.

Proteinmengden må tilpasses dyrenes behov best mulig, da både underskudd og overskudd av protein bidrar negativt til tilvekst og gir dårligere fôrutnyttelse. Overfôring med protein kan medføre diaré fordi ufordøyd protein kommer over i baktarmen og benyttes som næring av uønskede bakterier. Motsatt vil underdekning av protein i fôret gir redusert kjøttprosent, mindre tilvekst og økt fôrforbruk. I tillegg må proteininnholdet sees i sammenheng med energiinnholdet. Dersom grisen ikke får nok energi vil proteinet bli benyttet som energikilde i stedet for til produksjon av muskel. Utnyttelsen av proteinet vil dermed reduseres, og medføre høyere fôrforbruk og lavere kjøttproduksjon. For høyt energiinnhold i fôret i forhold til proteininnholdet virker også negativt på kjøttprosenten.

Organiske syrer

For å bidra til god tarmhelse og til å realisere grisens potensial benyttes ulike tilsetningsstoffer i fôret. Tilsetting av pre- og probiotika kan påvirke mikrofloraen i tarmen i et tidlig stadium, og har en positiv effekt på tilvekst og fôrutnyttelse. Probiotika er levende mikrober (bakterier og gjær) som har gunstig effekt ved at de bedrer balansen i tarmens miljø og/eller produserer enzymer som er nyttige for fordøyelsen av næringsstoffer. Prebiotika er fôrtilsetninger (fiber) som er ufordøyelig for vertsdyret, men som fungerer som næring for de gunstige bakteriene i tarmen. Tilsetting av organiske syrer har vist seg å kunne redusere antallet diarébehandlinger rett etter avvenning. I denne perioden har smågrisen lav syreproduksjon i magen, og skadelig bakterier kan lettere passere magesekken uskadet og etablere seg lenger nede i tarmkanalen. Organiske syrer senker pH i magesekken og hindre at de uønskede bakteriene passerer magesekken uskadet. I tillegg er tilsetting av organiske syrer positivt fordi det øker aktiviteten til fordøyelsesenzymene, noe som er positivt for både helse og produktivitet.

Tildeling av kraftfôr i dieperioden

 • Tildel startfôr fra slutten av første leveuke, gjerne sammen med torv

 • Start med små mengder, tildel minst to ganger pr. dag. Fjern alltid fôr som ikke blir spist opp

 • Tilby fôret når purka spiser, da er grisungene ofte aktive og vil trolig ikke die på en stund

 • Plasser fôret i nærheten av grisungene, men ikke under direkte varme da dette gjør fôret raskere dårlig. Hold fôret unna gjødselområdet

 • Lagre fôret på en kjølig plass, og lukk alltid sekkene for å unngå at fôret tar til seg lukt fra grisehuset og/eller harskner

 • Unngå fôrskifte uka før avvenning, og inntil åtte til ti dager etter

 • Husk god tilgang på friskt vann

Tildeling av kraftfôr etter avvenning

 • Tildel samme kraftfôr som ved avvenning

 • Tildel fôret flere ganger pr. dag, gjerne fire til fem ganger. Smågrisene er vant til å die ofte

 • Et høyt fôropptak første uka fremmer vekst og helse gjennom hele slaktegrisperioden

 • Målet bør være et så høyt gjennomsnittlig fôropptak som mulig, og minimum 500 g/dag

 • Fôr restriktivt ved utfordringer med diare, men ikke de tre til fire første dagene etter avvenning

 • Husk god tilgang på friskt vann, det er viktig for et godt fôropptak

 • Tildeling av grovfôr som rotemateriale er fint for å motvirke uønsket adferd

 • Sørg for nok spiseplass til smågrisene, i dag avvennes flere griser pr. kull enn tidligere

Siste saker