Rimeligere driftskreditt til 2654 bønder

Finans Norge og KLF har egen driftskredittordning for bøndene som leverer til slakterier som er medlem i KLF. I 2020 var 2654 bønder med i ordningen som gir mulighet til… Les mer

Finans Norge og KLF har egen driftskredittordning for bøndene som leverer til slakterier som er medlem i KLF. I 2020 var 2654 bønder med i ordningen som gir mulighet til rimeligere driftskreditt.

- Ved utgangen av året var utlånet på 706 millioner kroner. Besparelsene bøndene oppnår fordi bankene og 34 bedrifter, som kjøper varer fra bøndene, garanterer for tap er mange millioner kroner, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

Foruten bønder som leverer til KLFs medlemsslakterier nyter også bønder som leverer til Norgesfôr, Norkorn eller medlemsbedrifter i Meieribransjens Landsforbund godt av de gunstige betingelsene.

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er opptatt av god økonomi hos bøndene. Allerede i 1968 etablerte organisasjonen sammen med Finans Norge «Driftskredittordningen – Privat».

- Hensikten var å sikre best mulig betingelser på driftskreditten til bøndene. Løsningen ble at bankene og varemottakerne/slakteriene garanterte for halvparten hver av eventuelle tap. KLF gikk så inn som ettergarantist for tapet dersom ikke varemottaker var i stand til å innfri, sier Juul-Hansen.

Les mer om Driftskredittordningen, Privat

I 2020 benyttet 2654 bønder seg av ordningen. Ved årsskiftet ble det garantert for 1,8 milliarder kroner i driftskreditt, men faktisk kredittbeløp var 706 millioner kroner. På samme tidspunktet hadde 1100 bønder til sammen 318 millioner stående som positiv saldo i «Driftskredittordningen-Privat».

- Tallene viser riktig nok et øyeblikksbilde, men det underbygger at bønder flest har god styring på egen økonomi. At tapssakene i ordningen er svært få, peker i samme retning. I 2020 ble det bare registret en sak. Når vi vet at økonomien i flere produksjoner gjerne skulle vært bedre, er det lett å bli imponert over den norske bondestanden også på dette området, avslutter Juul-Hansen.  

Siste saker