Ringen sluttet for Bjørn Tore Teigen

Ringen sluttet for Bjørn Tore Teigen KLØFTA: Etter 22 år i Opplysningskontoret for egg og kjøtt (MatPrat), ble Alimenta neste stoppested i yrkeskarrieren til Bjørn Tore Teigen. Dermed er på… Les mer

Ringen sluttet for Bjørn Tore Teigen

KLØFTA: Etter 22 år i Opplysningskontoret for egg og kjøtt (MatPrat), ble Alimenta neste stoppested i yrkeskarrieren til Bjørn Tore Teigen. Dermed er på mange måter ringen sluttet for en av landets aller dyktigste kjøttfagpersoner.

Av Per A. Sleipnes

Teigen har nemlig fortid i leverandørbransjen gjennom sine ni år i firmaet Toftdahl, før han kom til OFK. Nå ser han fram til å jobbe i Alimenta med utvikling, salg og distribusjon av ingredienser til kjøtt- og næringsmiddelindustrien i Norge.

Endrede arbeidsoppgaver

– Da denne muligheten kom, valgte jeg å takke ja til Alimentas jobbtilbud. Jeg har etterhvert kommet i en alder der det å bytte jobb, ikke lenger er like enkelt som før. Mine arbeidsoppgaver i MatPrat har dessuten blitt en del endret de siste årene. Det vil si noe mindre operativ kontakt med bransjens folk. I min nye jobb, blir nettopp kommunikasjons med landets mange kjøttbedrifter viktig. I tillegg er det flere i Alimenta-systemet jeg har jobbet sammen med tidligere og som deler mitt syn på bl.a. produktutvikling på kjøttsiden Det var et poeng som også veide tungt for meg da jeg valgte å gjøre et jobb-bytte nå, sier Teigen som ikke var klar over at jobben i Kløfta-bedriften var lyst ut.

Kunnskap om forbrukerpreferanser

– Hva føler du selv du kan bidra med som ny salgskonsulent i Alimenta?

– Et stikkord jeg vil trekke fram i den sammenhengen er forbrukerinnsikt. Gjennom mine 22 år i opplysningskontoret for kjøtt (og egg), har jeg innsett viktigheten av kunnskap om forbrukerpreferanser. Denne kunnskapen håper jeg å formidle videre. Hva som skjer i forbrukernes hoder i innkjøpsituasjoner, er viktig å forholde seg til for en kjøttbedrift. Som leverandør til kjøttbransjens bedrifter, må vi legge til rette for produktutvikling og kvalitetsheving. Her håper jeg å ha en hel del å bidra med.

41 ansatte

Bedriften han begynte i 1. mars, ble etablert i 2002 og har i praksis hele Norden som marked. Teigen er en del av en stab på 41 ansatte fordelt på salg, produksjon, lager og administrasjon.

Han har foreløpig rundt 30 kjøttbedrifter, alle i privat kjøttbransje, i sin kundeportefølje, men denne vil bli stadig utvidet etter hvert som tiden går.

– Nå bruker jeg tiden til å bli kjent både med omgivelsene her i Alimenta og ikke minst produktene som jeg skal markedsføre overfor norske kjøttbedrifter. I så måte er det viktig for meg å framstå ærlig og oppriktig. Nøkkelfolk i kjøttbransjen skal stole på meg og de anbefalingene jeg kommer med.

Mange motkrefter

– De siste årene har MatPrat vært gjenstand for til dels tøffe angrep fra kjøttmotstandere og mange har tatt til orde for legge ned dette opplysningskontoret. Har denne turbulensen og usikkerheten hatt noe å si for det jobb-byttet du har foretatt?

– Det var nok ikke avgjørende, men jeg må nok innrømme at den negativitet mange har virvlet opp rundt MatPrats virksomhet, har ligget i bakholdet nå jeg nå har nyorientert meg. MatPrat har vært en veldig spennende reise for meg og har på mange måter formet meg som den fagpersonen jeg ønsker å framstå som. Et annet poeng som er verdt å trekke fram er at bredden av MatPrats virksomhet har blitt større år for år. Og i disse pandemitider har visningstallene slått alle tidligere rekorder, sier Teigen med stolthet i stemmen.

Fortsatt NM-dommer

– Du har vært fast innslag i dommerkollegiet i forbindelse med NM i kjøttprodukter og i det siste NM var du hoveddommer. Hva skjer med din dommergjerning nå?

– Jeg håper jeg kan fortsette som NM-dommer også framover. Norske leverandørbedrifter har tradisjonelt vært sterkt representert rundt dommerbordene i NM og jeg stiller meg fortsatt til disposisjon. Hoveddommervervet må jeg naturlig nok overlate til andre og her vil jeg på det sterkeste anbefale pølsemakermester Tom Johannessen fra Nofima som har alle de egenskapene en hoveddommer bør ha.

Aktive dagligvarekjeder

– Hvilke trekk ser du akkurat nå i leverandørmarkedet?

– Et nokså symptomatisk trekk i tiden er at dagligvarekjedene blir stadig mer aktive og involverer seg mer og mer når det gjelder produktsammensetning, smak og konsistens. Disse kjedene setter på mange måter standarden for sine leverandører i kjøttindustrien. Vi ser det fra England der trenden har gjort seg gjeldende gjennom mange år. Her leverer for eksempel store EMV-leverandører som Tesco premium-produkter, særlig på kjøttsiden. Her har vi i Norge virkelig noe å strekke oss etter.

– Og da må dere i leverandørbransjen være proaktive?

– Helt korrekt! Det handler om å være unike og tilby kundene det lille ekstra. Vi skal gjøre hverdagen enklere og ikke minst bidra til at kjøttbedriftene kan tilby produkter som er interessante i markedet.

Komplette blandinger

Alimenta vil i år omsette for rundt 300 millioner kroner og veksten vil trolig fortsette framover. Mye er selvsagt avhengig av pandemien og utviklingen av denne. Det at grensene praktisk talt ble stengt og at grensehandelen med Sverige nå har stoppet helt opp, har selvsagt bidratt til økt aktivitet i det norske hjemmemarkedet. Det har virket positivt inn på leverandørbransjen. Men for Teigen er det viktig å ikke lene seg tilbake og tro at dette skal være normalsituasjonen framover.

– Det er, uavhengig av pandemien, viktig at vi er framme skoene og dyktige i alt det vi driver med. På den måten legger vi grunnlaget for videre framgang. Vi ønsker å framstå som en samarbeidspartner. Utviklingen går i retning mer og mer komplette blandinger, skreddersydd for den enkelte kunden. Her skal vi være på ballen hele tiden, lover Bjørn Tore Teigen.

Siste saker