Røros og Eide har blitt ‘store’ slakterier og brutt en barriere

Røros og Eide har blitt ‘store’ slakterier og brutt en barriere Når Røros Slakteri og Jens Eide AS i Lillesand nå har passert et slaktevolum på 1500 tonn årlig, har… Les mer

Røros og Eide har blitt ‘store’ slakterier og brutt en barriere

Når Røros Slakteri og Jens Eide AS i Lillesand nå har passert et slaktevolum på 1500 tonn årlig, har statusen blitt endret til «stort» slakteri. Dermed får de to slakteriene bedre betingelser for videre vekst og utvikling.

Av Per A. Sleipnes

Daglig leder Kjell-Ove Oftedal (til høyre) og slakteformann Lars Magnus Krogh ved Røros Slakteri.

Med en økning i slaktemengden på hele 25 prosent i fjor, endret Røros Slakteri status fra å være lite til å bli stort slakteri. Det skaper betydelig optimisme og potensial med tanke på videre økning i slaktingen på Røros.

1200 flere storfe

Det at slakteriet i på Røros slaktet ca. 1200 flere storfe i fjor sammenlignet med året før, har vist seg å bli nøkkelen til utvikling og videre ekspansjon. 1500 tonn er nemlig fra myndighetshold satt som grensen for hva som kan kalles et stort og lite slakteri. Daglig leder Kjell-Ove Oftedal skjønner ikke helt denne grensedragningen, men han gleder seg selvsagt over utviklingen som på alle måter peker oppover for bedriften hans.

Kunstig grense

– Vi økte slaktingen med ca. 300 tonn i fjor, og det gjorde at vi passerte det jeg velger å kalle den magiske grensen på 1500 tonn. Selv om vi har økt mest i vårt nærområde, henter vi stadig flere dyr et godt stykke unna Røros. Med den nye statusen vi nå har fått, vil vi de nærmeste årene være i stand til å operere over lengre avstander. Det skyldes at dagens innfraktordning gir slakteriet med volumer over 1500, bedre fraktbetingelser. Men jeg har vel aldri helt skjønt hvorfor man har satt en grense akkurat på 1500 tonn. Litt kunstig etter min oppfatning, påpeker Oftedal.

Mange nye produsenter

Han er klar på at det er realistisk å doble slaktingen ved anlegget på Røros. Og mye tyder på at økningen i slaktemengden i år blir minst like stor som i fjor.

Ja, det ser veldig lovende ut og vi ønsker å vokse videre. Årsaken til at vi har kapret mange nye produsenter, først og fremst tidligere Nortura-produsenter, er at vi betaler betydelig bedre nå. Også det tette samarbeidet med Fatland har bidratt i positiv retning. Det gir oss dessuten mulighet til å øke kompetansen både i forbindelse med slakting og henting av dyr rundt om på gårdene, fastskår Kjell-Ove Oftedal.

Usikkerhet på Otta

– Har usikkerheten rundt det nye slakteriprosjektet på Otta hatt noe å si for utviklingen på Røros?

– Neppe hittil, men jeg regner med at når dette prosjektet etter alle solemerker ikke blir realisert, vil vi få flere produsenter fra Gudbrandsdalen som leverandører til vårt slakteri. Bønder flest er opptatt av dyrevelferd og bedre leveringsbetingelser og her kan vi tilfredsstille begge deler.

Trygt og forutsigbart

«En liten aktør med stort hjerte», har blitt slagordet for Røros Slakteri. Kjell-Ove Oftedal lover at endret status til stort slakteri ikke endrer dette på noen måte.

– Vi skal selvsagt framstå som en aktør som bønder i regionen kan stole på både i forbindelse med dyrevelferd og leveringsbetingelser. Det skal alltid være trygt og forutsigbart å samarbeide med oss. Dette har opplagt flere og flere bønder skjønt og derfor er vi der vi er nå. Men vi skal som sagt videre og det i enda bedre inngrep med dyktige produsenter i vårt område. Jeg gleder meg til fortsettelsen, avslutter Røros-sjefen.

1881 tonn i Lillesand

Også Jens Eide i Lillesand har gått opp en «vektklasse» og blir dermed tilgodesett med mer tilskudd i forbindelse med innfrakt. Daglig leder Jens Eide antyder at økningen representerer mellom en halv og en million kroner årlig.

Med en økning slaktingen på hele 183 tonn i fjor, endte Lillesand-slakterier på et totalvolum på 1881 tonn. Det er selvsagt daglig leder Jens Eide svært godt fornøyd med.

– Jeg er selvsagt tilfreds med at vi gjennom mye innsats endelig har fått gehør for vårt syn i denne saken. Men det har vært en krevende øvelse å overbevise våre landbruksmyndigheter om det ulogiske i denne situasjonen. Det blir jo nesten som å tenke på et tall dette. Hvorfor 1500 tonn skal være en «magisk» grense for å utløse mer i frakttilskudd, skjønner ikke jeg. Jeg mener alle slakteriene her i landet skal behandles likt og dermed også rettferdig, sier daglig leder Jens Eide.

Siste saker