Røros Slakteri øker med Fatland-samarbeid

Når Fatland og Røros Slakteri nå utvider samarbeidet, bidrar det til at Røros Slakteri kan hente slaktedyr fra et større geografisk område enn tidligere. Dermed kan volumene økes, noe som… Les mer

Når Fatland og Røros Slakteri nå utvider samarbeidet, bidrar det til at Røros Slakteri kan hente slaktedyr fra et større geografisk område enn tidligere. Dermed kan volumene økes, noe som igjen gjør det mulig for Røros Slakteri å betale bøndene bedre.

Daglig leder Kjell Ove Oftedal i Røros Slakteri legger ikke skjul på at noe av målsettingen ved dette samarbeidet er å passere en årlig tonnasje på 1500 tonn slakt. På den måten utløses et annet statssystem ved inntransport. Slakteriet helt nord i Østerdalen får enkelt og greit økonomisk drahjelp fra det offentlig i forbindelse med inntransport.

– Det er tøft å stå alene i slakteribransjen her i landet. Man har lett for å bli en form for kasteball i systemet. Når vi nå skal jobbe tettere med en stor aktør som Fatland, står vi bedre rustet i kampen om produsentene. For det er opplagt at denne kampen har tilspisset seg de siste årene.

– Vi har forøvrig gode erfaringer med Fatland når det gjelder samarbeid om levering av helslakt. Nå ser vi fram til å utvide dette samarbeidet ytterligere, påpeker Oftedal. Han understreker at alt det Røros «tjener» på samarbeidet med Fatland, skal gå rett til bonden i form av bedre oppgjørspriser.

– Har slaktereiplanene på Otta hatt betydning for det som nå skjer hos dere?
– Ja, det vill vært feil av meg å hevde noe annet. Etter Nortura-nedleggelsen på Otta, er betydelige volum i spill nå. Noe av disse volumene håper vi selvsagt å få glede av via dette samarbeidet.

– Kan det vært snakk om at Fatland kjøper seg opp på eiersiden i Røros Slakteri?
– Det er opptil Fatland å bestemme. Vi er åpne for det. I dag eier Fatland en aksje i vårt selskap, men dette kan endre seg, fastslår Kjell Ove Oftedal.

Konsernsjef Anders Sørheim Hundseid i Fatland, er svært tilfreds med utvidelsen av Røros-samarbeidet:

– Selv om det isolert sett kan være bedriftsøkonomisk lønnsomt å sentralisere slakteristrukturen, er verdien av dyrevelferd, miljø, bærekraft og fleksibilitet også viktig. Vi ser at andre mindre anlegg med dagens rammevilkår lykkes og vi ønsker å legge til rette for dette på Røros. I tillegg gir dette lokale og regionale arbeidsplasser som igjen gir forutsetninger for bærekraftige lokalsamfunn ute i distriktene nærmere bonden, sier Hundseid.

– Er det andre årsaker til det utvidete samarbeidet?
– Vi har til nå ikke hatt nok norske råvarer til kundene våre. At vi i tillegg kan levere økologiske kjøttprodukter til butikkene som en del av sortimentet vårt, er viktig. Dette samarbeidet kan bidra til å oppnå dette. Vi har et stort mangfold av kunder og det er viktig for oss at forbrukerne er fornøyde, sier han.

– Er det aktuelt å øke eierandelen i Røros Slakteri?
– Med den tilleggsavtalen vi nå har inngått med Røros, er dette en mulig vei videre. Mer vil jeg ikke si om det nå, avslutter konsernsjefen i Fatland.

Også KLF registrerer at det skjer ting i Røros-traktene, Østerdalen og Gudbrandsdalen. Store volum er i spill, spesielt på storfe, nå som Nortura trekker seg ut.

– Konkurransen blant de private slakteriene blir tøffere og tøffere, vi ser at flere slakterier nå posisjonerer seg i kampen om råvarene. Konkurranse er sunt, ikke minst for bonden, og KLF ser på det som skjer med positive øyne. Bøndene som leverer i området, vil få flere alternativer og resultatet blir sannsynligvis bedre priser, sier Svein-Erik Eide, sjef for kommunikasjon og medlemskontakt i KLF.

Siste saker