Særavgifter skaper økt grensehandel

Særavgifter skaper økt grensehandel En ny analyse fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser eksempler på at rundt 30 prosent av prisforskjellen på matvarer mellom Norge og Sverige kommer av norske særavgifter på… Les mer

Særavgifter skaper økt grensehandel

En ny analyse fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser eksempler på at rundt 30 prosent av prisforskjellen på matvarer mellom Norge og Sverige kommer av norske særavgifter på for eksempel alkohol og godteri.

Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

Grensehandelen har steget fra 8,9 milliarder kroner i 2008 til 17,6 milliarder kroner i 2019, ifølge tall fra SSB og anslag fra Virke. Ifølge hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen i Norge kan grensehandelen komme til å utgjøre 30 milliarder kroner i 2030 dersom utviklingen fortsetter.

Nordby kjøpesenter (bildet) alene økte omsetningen med 2,55 prosent i 2019 til 4,62 milliarder svenske kroner.

Siste saker