Salgsvilkår ved salg av Hampshireråner

(sist oppdatert 7.mai 2021) GenereltHampshireråner fra ScanPig kommer fra en godkjent SPF avlsbesetning som oppfyller bransjenes gjeldende krav og avtaler; Helse- og hygienereglement for foredlings- og formeringsbesetinger samt Helseovervåking av… Les mer

(sist oppdatert 7.mai 2021)

Generelt
Hampshireråner fra ScanPig kommer fra en godkjent SPF avlsbesetning som oppfyller bransjenes gjeldende krav og avtaler; Helse- og hygienereglement for foredlings- og formeringsbesetinger samt Helseovervåking av SPF- besetninger.

Dyrene har helsestatus SPF og vil om ikke annet avtales være vaksinert mot smittsom lunge- og brysthinnebetennelse, Parvo og Rødsyke samt Transportsyke.

Parter
Selger er ScanPig AS, Østensjøveien39/41, 0667 Oslo, org.nr: 986400478.
Kjøper er foretak (org.nr) som bestiller.
Hampshire-besetningen står hos Vidar Galgerud Bjørneng, Nyrotnesvegen 177, 2150
Årnes org nr: 821002702.

Bestilling og leveransetidspunkt:
Ved bestilling bekrefter kjøper at salgsvilkår aksepteres. Bestilling gjøres skriftlig til Bjørneng.
Bestillingen skal inneholde ønsket antall råner, kontaktperson hos kjøper, firmanavn, organisasjonsnummer, epostadresse, adresse og mobiltelefonnummer.

Tidspunkt for leveranse må avtales i det enkelte tilfelle da dette må tilpasses utvalget av råner til enhver tid samt vilkårene som følger av at besetningen er en karantenebesetning. Eventuell transport kan avtales direkte med Bjørneng om han har kapasitet til dette.

Overtakelse
Kjøper overtar ansvar og risiko for rånene når den forlater besetningen/fjøs hos Bjørneng, dvs ved fast omlastningsplass (av smittehensyn) inntil 1 km fra fjøset. Direkte levering hos kjøper er en tilleggstjeneste som besetningseier kan levere mot vederlag. Transporten skjer på kjøpers ansvar og risiko om ikke annet er avtalt.

Bruksrett og restriksjoner
Kjøpte og betalte råner kan kun brukes i egen besetning og kan ikke overdras videre, utenom til slakt. Det er heller ikke lov å avle fram livdyr med mer enn 50 prosent Hampshire- genetikk og omsette disse som livdyr.

Dersom kjøper ikke har betalt innen fristen har selger eiendomsrettighet i rånene og dennes avkom. Krav mot kjøper, inkludert renter, gebyr m.v. som ikke er betalt innen opprinnelig forfallsdato, godtar kjøper med denne avtalen at selger kan kreve dekket av slakteoppgjør/livdyromsetning hvor kjøper leverer sin produksjon. Krav kan meldes aktuelle slakterier/-varemottakere etter 1 gangs purring på ubetalt faktura.

Reklamasjon og heving av kjøp
Kjøper skal ved overtakelse undersøke rånen for feil eller mangler. Dersom kjøper ikke er til stede anses det at transportør er kjøpers fullmektig og at fysisk leveranse betyr at rånen er uten feil og mangler. Feil og mangler skal meldes skriftlig. De skal meldes til Bjørneng snarest og uten ugrunnet opphold. Bjørneng og kjøper skal i første instans prøve å løse reklamasjon (omlevering). Dersom kjøper og Bjørneng ikke blir enige om en minnelig løsning, ta saken videre direkte mellom kjøper og selger. Reklamasjoner må senest fremmes 2 måneder etter overtakelse.

Råner under 8 måneder garanteres ikke å være bedeknings- eller befruktningsdyktige. I tilfeller der solgte råner ikke er bedeknings- og befruktningsdyktig ved 9 måneders alder, kan kjøper kreve heving av kjøp eller omlevering. Det forutsettes for dette at rånene har fått rett stell, miljø og fôr hos kjøper.

Dokumentasjon
Kjøper mottar fra avlsbesetningseier følgende dokumentasjon:

  • Stamtavle
  • Fødselsattest

Prisbetingelser:

Råne: Grunnpris Kr 6.000 - Avlsavgift Kr 6.000
Transport: Etter avtale med avlsbesetningseier

Lest og godkjent kjøpsbetingelser:

Antall råner: _______
Kjøper: _____________ ___________
Org nr: ___________
Epost: ________@_________
Mobil: ___ __ ___

Siste saker