Salgsvilkår ved salg av Hampshireråner

(sist oppdatert 24. mai 2022) Generelt Hampshireråner fra ScanPig kommer fra en godkjent SPF avlsbesetning som oppfyller bransjenes gjeldende krav og avtaler; Helse- og hygienereglement for foredlings- og formeringsbesetinger samt… Les mer

(sist oppdatert 24. mai 2022)

Generelt

Hampshireråner fra ScanPig kommer fra en godkjent SPF avlsbesetning som oppfyller bransjenes gjeldende krav og avtaler; Helse- og hygienereglement for foredlings- og formeringsbesetinger samt Helseovervåking av SPF-besetninger.

Dyrene har helsestatus SPF og vil om ikke annet avtales være vaksinert mot Smittsom lunge- og brysthinnebetennelse, Parvo og Rødsyke samt Transportsyke.

Produkter

  • Råne til tapping og bedekking
    Kjøpte og betalte råner kan kun brukes i egen besetning og kan ikke overdras videre, utenom til slakt. Det er heller ikke lov å avle fram livdyr med mer enn 50 prosent Hampshire-genetikk og omsette disse som livdyr. 
  • Konsulentråne
    Konulentrånene er unntatt fra avlsavgift og skal ikke benyttes i avl. Konsulentrånene kan bare benyttes til å bedekke ei purke per pulje i puljedriftssystem, maks 8 purker pr år, for å bevare bedekningsinstinktet.

Brudd på dette medfører erstatningsansvar for tap og fremtidig tap dette medfører for ScanPig og HKScan som eier av genetikken. Dyrene kan ikke omsettes annet enn til slakt.

Prisbetingelser

Råne til tapping/bedekking: 12 000 kr inkl avlsavgift + mva
Konsulentråne: 6 000 kr + mva

Transport: Etter avtale med avlsbesetningseier

Selger

Selger er ScanPig AS, Østensjøveien39/41, 0667 Oslo, org.nr: 986400478.
Hampshire-besetningen står hos Vidar Galgerud Bjørneng, Nyrotnesvegen 177, 2150 Årnes, org nr: 821002702.

Bestilling og leveransetidspunkt

Bestilling gjøres ved å fylle ut skjemaet «Bestilling av Hampshire-råne og salgsvilkår 2022» (lastes ned fra nettsiden) og sendes til ScanPig AS, epostadresse: klf@kjottbransjen.no

Kjøper mottar deretter kjøpsavtale fra ScanPig AS. Den må signeres elektronisk før leveransen kan gjennomføres.

Tidspunkt for leveranse må avtales i det enkelte tilfelle da dette må tilpasses utvalget av råner til enhver tid samt vilkårene som følger av at besetningen er en karantenebesetning.
Eventuell transport kan avtales direkte med Bjørneng om han har kapasitet til dette.

Overtakelse

Kjøper overtar ansvar og risiko for rånene når den forlater besetningen/fjøs hos Bjørneng, dvs ved fast omlastningsplass (av smittehensyn) inntil 1 km fra fjøset.

Direkte levering hos kjøper er en tilleggstjeneste som besetningseier kan levere mot vederlag. Transporten skjer på kjøpers ansvar og risiko om ikke annet er avtalt.

Reklamasjon og heving av kjøp

Kjøper skal ved overtakelse undersøke rånen for feil eller mangler. Dersom kjøper ikke er til stede anses det at transportør er kjøpers fullmektig og at fysisk leveranse betyr at rånen er uten feil og mangler. 
Feil og mangler skal meldes skriftlig. De skal meldes til Bjørneng snarest og uten ugrunnet opphold. Bjørneng og kjøper skal i første instans prøve å løse reklamasjon (omlevering).

Dersom kjøper og Bjørneng ikke blir enige om en minnelig løsning, ta saken videre direkte mellom kjøper og selger. Reklamasjoner må senest fremmes 2 måneder etter overtakelse

Råner under 8 måneder garanteres ikke å være bedeknings- eller befruktningsdyktige. I tilfeller der solgte råner ikke er bedeknings- og befruktningsdyktig ved 9 måneders alder, kan kjøper kreve heving av kjøp eller omlevering. Det forutsettes for dette at rånene har fått rett stell, miljø og fôr hos kjøper.

Dokumentasjon

Kjøper mottar fra avlsbesetningseier følgende dokumentasjon:
- Stamtavle
- Fødselsattest

Siste saker