Samarbeid for styrket konkurransekraft

Kjøttkonsernene Fatland og Grilstad styrker seg gjennom å etablere et felles eid selskap for nedskjæring av gris og lam i Oslo, og slakterisamarbeid i Trøndelag ved at Fatland går inn på eiersiden i Grilstad eide Midt Norge Slakteri AS.

De to konsernene har den 18. november signert en rammeavtale for gjennomføring av samarbeidet etter at due diligence og forhold til ansatte er avklart. Dette skal være avsluttet innen 9. desember 2011.

Norsk kjøttbransje er preget av svak lønnsomhet og overkapasitet. I forbindelse med den planlagte avviklingen av driften ved Grilstad avd. Gjøvik ble det innledet samtaler mellom de to konsernene om å utnytte eksisterende kapasitet bedre for å styrke konsernenes konkurransekraft. Samtalene har resultert i eiermessig integrasjon mellom de to konsern innen skjæring av gris og slakting i Midt-Norge.

Beslutningen medfører dessverre at driften ved Grilstad avdeling Gjøvik vil bli avviklet. Dette berører ca. 70 ansatte, men faste ansatte blir tilbudt nytt arbeid i Oslo eller ved Grilstads fabrikk i Brumunddal. Vi vet at dette vil medføre ulemper for de berørte ansatte og beklager dette, sier konsernsjef Odd Arne Dalsegg, men vi må ta ansvaret for en bærekraftig utvikling av både selskap og bransje.

Avtalen medfører at skjæreaktiviteten som i dag gjennomføres ved Fatland Oslo AS og Grilstad avd. Gjøvik, blir samlet til et nytt felles eid skjæreselskap som skal etableres i Fatland Oslo AS sine lokaler i Oslo. Totalt vil dette selskapet skjære 15.500 tonn med gris og lam, hvorav storparten vil være gris. Dette gjør at det nye skjæreselskapet, med navnet FG Kjøttsenter AS, vil være en av landets største skjærebedrifter. Det nye skjæreselskapet skal eies med 50 % andel til hver av konsernene.

Kjøttforedlingen, som i dag foregår ved anlegget i Gjøvik, flyttes til Grilstad sin fabrikk i Brumunddal. Endringen er planlagt gjennomført i løpet av første kvartal 2012. Grilstad vil fortsatt bruke anlegget i Gjøvik til lager (kjøl og frys) og som back up i en overgangsfase. Anlegget i Brumunddal vil få en betydelig økt aktivitet gjennom økt foredling og pakking av kjøtt.

Det skal gjennomføres en mindre utbygging ved anlegget i Brumunddal for å takle den store aktivitetsøkningen.
For å styrke tilbudet til bønder i Midt-Norge, er partene også enige om en avtale om at Fatland, fra januar 2012, går inn som medeier i Midt-Norge Slakteri AS, som i dag eies av Grilstad. Her har Fatland en opsjon på å kjøpe seg opp til 34 % eierandel over noen år.

- Selskapene utfyller hverandre svært godt, og med dette samarbeidet vil vi øke konkurransekraften for de to konsernene. Fatland har stor tyngde i råvaremarkedet, og har merkene Skjeggerød og Henriettes, samt handelens egne merker. Sammen med Grilstad vil vi bli tunge i det nasjonale markedet, sier konsernsjef Terje Wester i Fatland.

- Fatland med sine 3 slakterier som slakter 37.000 tonn, og Midt-Norge Slakteri AS med sine 7.000 tonn slakt, vil medføre at vi sammen har 20 % markedsandel på slakt i Norge. Vi tror at vi i tillegg kan styrke Midt-Norge Slakteri AS sin satsning i Trøndelagsregionen, og vi har stor tro på vekst i dette slakteriselskapet, sier Wester.

- Gjennom dette samarbeidet vil vi få på plass en svært konkurransedyktig skjærefabrikk. I tillegg vil dette styrke Grilstad sin tilgang av norske råvarer gjennom Fatlands inntreden i Midt-Norge Slakteri AS. Dette er et signal om at vi ønsker å styrke konkurransekraften i markedet og bli en mer attraktiv leverandør av kvalitetskjøtt. Vi er markedsleder på spekemat i Norge, og vi ønsker også å styrke markedsposisjonene på andre produkter, sier konsernsjef Odd Arne Dalsegg i Grilstad.

Partene i arbeidslivet (LO/NHO) vil i god til før aktiviteter flyttes, avklare arbeidsrettsmessige forhold for å ivareta medarbeidernes interesser i begge selskaper.
Løsningen forutsetter Konkurransetilsynets godkjennelse.

Siste saker