Sammen for økt storfeproduksjon i Rogaland

I Rogaland skal satsingen på storfe intensiveres. Prima og Fatland går nå sammen i et unikt prosjekt for å få mer norsk storfekjøtt inn i det innenlandske markedet.

Men de to KLF-bedriftene er ikke alene. Bak storfesatsingen i Rogaland står faglaget Tyr, Rogaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Nortura. Med andre ord et realt spleiselag som skal bidra til å øke storfekjøttproduksjonen i ett av landets aller viktigste områder for kjøttproduksjon.

Svært tilfredse
Og at det er engasjement blant aktørene på kjøttsiden, er det ingen tvil om. Det fikk vi bekreftet da bladet besøkte en av storfeprodusentene på Jæren som satser på kjøttfe av Charolais-rasen, sammen med produsentkontaktene Guro Hansen i Fatland og Georg Fredrik Ueland i Prima. De er alle svært tilfredse med at det skjer noe framtidsrettet på storfe-fronten.

Framtidstro
– Dette prosjektet trenger vi nå og jeg tror mange av mine kollegaer ved norske slakterier hilser dette initiativet varmt velkomment. Det handler både om å få inspirasjon, øke kunnskapsnivået og ikke minst bidra til framtidstro. Ammekyr er en kjemperessurs som må utnyttes, særlig i områder av landet med mye utmark. Hvis vi i Rogaland kan være en inspirasjonskilde via dette prosjektet, er jeg glad for det, sier bonde Tore Harveland.

Han har mellom 20 og 25 ammekyr i tillegg til at han driver svineproduksjon. Storfeslaktet leverer han til Fatland Jæren og produsentrådgiver i Guro Hansen i Fatland innser at storfeprodusenter har mange og store utfordringer som hemmer lønnsom drift.

Studieturer
– Dette prosjektet håper vi skal avdekke utfordringene og gi gode svar på hva som skal til for å gjøre det enklere for bønder å satse på storfe. I prosjektet skal vi arrangere kveldsmøter, kurs, studieturer, samt gi produsentene gratis rådgivning. På den måten kan Harveland og hans kollegaer oppnå mer rasjonell og lønnsom produksjon.

Charolaise: Bonde Tore Harveland har drøyt 20 ammekyr av Charolaise-typen og er glad for dette initiativet.

Siste saker