Satser millioner på dyrevennlig eggproduksjon i nord

Satser millioner på dyrevennlig eggproduksjon i nord Han driver Nord-Norges eneste private eggpakkeri og «egglederen» fra Fauske i Nordland har nå investert flere millioner kroner i et nytt produksjonsanlegg/hønsehus beregnet… Les mer

Satser millioner på dyrevennlig eggproduksjon i nord

Han driver Nord-Norges eneste private eggpakkeri og «egglederen» fra Fauske i Nordland har nå investert flere millioner kroner i et nytt produksjonsanlegg/hønsehus beregnet på 7500 høner.

Per A. Sleipnes

Huset er snart innflyttingsklart og det blir et topp moderne hønsehus der hønene kan gå ut og inn etter eget forgodtbefinnende.

350 tonn

Stein Vegard Thuv er fjerde generasjon driver av Tørresvik Gård rett utenfor Fauske. Han produserer og distribuerer 350 tonn egg i året. Intet stort volum i norsk sammenheng, men i nord er han en av de største aktørene på egg. I tillegg til det nye hønsehuset som er under bygging, har han eget pakkeri hvor han også pakker egg for tre andre leverandører nordpå.

Stein Vegard Thuv produserer og distribuerer 350 tonn egg i året.

Tilgang til vinterhager

– Det nye hønsehuset som snart står innflyttingsklart, vil legge til rette for en mellomting mellom økologisk og frittgående eggproduksjon. Hønene får anledning til å gå ute i «vinterhager» så mye de ønsker og også etter hvert oppholde seg utenfor disse. Men dette vil være en tilvenningsprosess når alt er på plass. Hønene må læres opp innomhus og bokstavelig talt hjelpes til å ta skrittet ut etter hvert. Det vil bli mye prøving og feiling i startfasen, men slik må det bli. Dyrevennlig produksjon er krevende på alle måter. Jeg innrømmer gjerne at jeg har en klump i magen, men moro skal det bli uansett, fastslår Thuv som selv framstår som litt av en «moroklump» blant ennet på sosiale medier.

Dette er nybygget som nå er i ferd med å bli reist utenfor Fauske.

Etablert i 1958

Han har drevet familiebedriften siden 1998 da han overtok etter sin far, men det var oldefaren til Stein Vegard Thuv som etablerte Tørresvik Hønseri tilbake i 1958. Selv hevder han at han bokstavelig talt er vokst opp i hønsedritten.

– Dritt har det derimot ikke gått med økonomien i virksomheten. Hvert år de siste 16 årene, har Tørresvik Eggpakkeri levert overskudd. Det er noe av dette akkumulerte overskuddet gjennom mange år, som har gjort det mulig for Thuv å bruke flere millioner kroner på nytt og topp moderne hønsehus. Noen form for offentlig støtte, f.eks. fra Innovasjon Norge, har han ikke fått.

Stålkontroll på produksjonen er viktig.

I alle kjeder

– Det er kun de som driver med dyr som fôres med gress som får offentlig støtte. Det har bl.a. med landskapspleie å gjøre. For en eggbonde som meg er det dessverre lite å hente, konstaterer Thuv.

Hvem kjøper Tørresvik-egg?

– For oss er lokal forankring viktig. Vi vil være et alternativ til de store egg-aktørene på markedet. Vi distribuerer primært i Salten, men vi har også egg i butikkhyllene så langt sør i fylket som til Meløy. Grensen i nord går ved Sørfold. Og vi har fått innpass i alle de fire dagligvarekjedene. Det er kun i Kiwi-butikker vi ikke er representert, sier Thuv som kjører 60 000 kilometer i året til butikker i Salten-regionen. Han distribuerer nemlig alle eggene selv.

I nord er disse gule egg-kartongene i fred med å bli godt kjent ute hos forbrukerne.

Ønsker kun frittgående

Av de 7500 hønene han har, er om lag halvparten frittgående. Den andre delen bor i såkalte miljøbur med både sittepinne, klorslipere, sandbad og verpekasser. Målsettingen på sikt er at samtlige høner skal ha status som frittgående. Den målsettingen vil det nye hønsehuset bidra til å nå.

Tørresvik Gård har i dag tre ansatte og omsetningen i år vil ligge på tett oppunder ti millioner kroner.

– Skal man ha en god produksjon og tjene penger, må hønene ha det bra. Det etterstreber vi hver eneste dag. Det betyr mye for kundene også, sier han.

Både Thuv og de tre produsentene som leverer til Tørresvik, benytter et spesialfôr som gir ekstra gule plommer. Det har tydeligvis slått an hos nordnorske forbrukere.

Siste saker