Sauekontrollen tester nytt verktøy

Sauekontrollen tester nytt verktøy I høst tester 30 saueprodusenter hvordan dynamiske rapporter basert på Sauekontroll-data kan gi ny oversikt over egen produksjon. Målet er å gi produsenten et bedre verktøy… Les mer

Sauekontrollen tester nytt verktøy

I høst tester 30 saueprodusenter hvordan dynamiske rapporter basert på Sauekontroll-data kan gi ny oversikt over egen produksjon. Målet er å gi produsenten et bedre verktøy for å kunne sammenligne seg med andre og gi en pekepinn på hvor det kan være forbedringsmuligheter.

Per A. Sleipnes

Data fra blant annet lesestaver testes nå i ny form i Sauekontrollen. Mer fleksible og visuelle måter å vise data på er en viktig del av prosjektet. På bildet Mina og Anders Klaseie. Foto: Caroline Roka, Animalia

– Ny teknologi gir oss stadig mulighet til å hente inn mer data via elektroniske «duppeditter» som lesestaver eller elektroniske målere. Mobiltelefonen gjør det enklere å registrere inn det som må legges inn manuelt. Dette er bra, både med tanke på datakvalitet og mengden av data som registreres, forteller Stine Løvik Huse, prosjektleder i prosjekt Innsikt.

Presentasjon av trender

Ny teknologi gir oss også mulighet til å tenke nytt om hvordan vi bruker dataene som registreres inn. Hvilke data er viktige for produsenten i den daglige driften? Hvilke trender kan vi presentere som er interessante for produsenten? Hvilke måltall er det interessant å presentere opp mot hverandre, og for hvilke måltall er det viktig å kunne sammenligne seg med andre produsenter? Dette er noen av spørsmålene Animalias prosjekt Innsikt har jobbet med i høst.

Testrapport

– For å få svar på spørsmålene har vi laget en testrapport som viser tilvekster i besetningen til det enkelte medlem i testgruppen. Her kan de for eksempel se gjennomsnittlig tilvekst fra fødsel til høst etter alder på mor ved lamming eller etter kullstørrelsen ved fødsel. De kan også velge hvilken rase de ønsker å se eller fødselsår til lammet. Det blir viktig for oss å få tilbakemelding fra testgruppen når de har fått sett på hva de liker eller mener mangler i testrapporten, understreker Løvik Huse.

Visuell framstilling

Målet for prosjektet er å utforske nye muligheter for å dra nytte av registrerte data, og på sikt ønsker Animalia å utbedre rapporteringstilbudet i Sauekontrollen. Visualiseringene viser også hvor viktig det er med riktige registreringer. Mangler du vekter, får du ikke tilvekster. Har du registrert lam på feil mor, kan ei søye få 14 lam om høsten. Dette blir enda mer synlig i en visuell fremstilling enn i en tabell.

GRAF. Median av tilvekster fra fødsel til høst.

Innbydende og relevant

– Det er også en viktig del av prosjektet å gjøre dataene mer interessante og innbydende å jobbe med. Man skal pirre nysgjerrigheten. Visualiseringene skal fange oppmerksomheten ved tydelig å vise trender eller mønster i data. Avvik blir tydeligere. Med større fleksibilitet i visningen av data, er det viktig å huske at ingen skal kunne «zoome» ned til de har identifisert en enkelt produsent. Samtidig er sammenligning mellom egne og andres data en viktig del av prosjektet, og vi arbeider videre for å finne den beste løsningen på dette punktet, poengterer prosjektlederen.

Rådgivningsverktøy

Det er også mulig å utvikle testrapporten til å bli et rådgivningsverktøy. Her kan rådgiver se hvilke produsenter innenfor et område som har gode produksjonsresultater eller om det er medlemmer som trenger ekstra oppfølging. Rapportene til rådgivere kan både brukes for å se på data mellom medlemmer, data for individ i en besetning eller utvikling mellom sesonger for et medlem. Muligheten for mer fleksible sammenligningsutvalg (for eksempel samme rase) gjør dataene mer relevante for den enkelte produsenten å sammenligne seg med. Her er mulighetene mange, og det er derfor viktig å finne og begrense seg til de mest interessante alternativene.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke alle produsentene som har sagt ja til å delta i testgruppen! Dersom du ønsker å ta en kikk på hvordan verktøyet fungerer kan du gå inn på http://bit.ly/2zEhcFx, avslutter Stine Løvik Huse.

Fakta om PROSJEKTET

Animalia Innsikt er et internt prosjekt som utforsker nye måter å bruke og presentere data på. Arbeidet skal evalueres i 2018, og rapportene er dermed ikke tilgjengelig i Sauekontrollen pr. i dag.

Siste saker