Se til Rogaland!

Se til Rogaland! Per A. Sleipnes Hva gjør aktørene i norsk kjøttbransje når presset fra dagligvarekjedene på pris øker i styrke, råvaresituasjonen synes mer usikker enn noensinne og pandemien kaste… Les mer

Se til Rogaland!

Per A. Sleipnes

Hva gjør aktørene i norsk kjøttbransje når presset fra dagligvarekjedene på pris øker i styrke, råvaresituasjonen synes mer usikker enn noensinne og pandemien kaste lange skygger over bransjen – en bransje som tradisjonelt sliter med lave marginer. Kanskje vi finner svaret i Rogaland.

Her har nemlig tre bedrifter valgt en modell med enda tettere integrering. Jeg tenker selvsagt på Toma Mat i Haugesund og Idsøe/Prima litt lenger sør i fylket. Bedriftene har på sett og vis tatt konsekvensen av et stadig tøffere konkurranseklima og valgt å samarbeide enda tettere.

I det lange løp er det en klok beslutning daglig leder Rolf Magne Strømme har tatt når han har valgt å selge 66 prosent av aksjene i Haugesund-bedriften. Avtalen er en videreføring av det tette samarbeidet Toma har hatt med A. Idsøe og Prima Jæren gjennom mange år. Prima Jæren har også vært hovedleverandør av råvarer til Toma Mat AS i lang tid.

Den samarbeidsånd vi nå ser i Rogaland, tror jeg vil inspirere andre kjøttbedrifter i Norge til å tenke nye samarbeidsløsninger i tiden som kommer. Og tilgangen på råvarer (eller mangel på sådan) er stikkordet her.

Vi vet at det flere steder i landet arbeides med modeller som skal gjøre bedriftene mer uavhengig av råvareleveranser fra Nortura. Norsk kjøttråvare er det som kjent stor rift om, og en modell er at flere kjøttbedrifter går sammen om f.eks. skjæring. Dermed kan disse sikre seg helslakt via forsyningsplikten og dermed stå bedre rustet i kampen om råvarer.

Inne i bladet redegjør Endre Myhr i KLF om råvaresituasjonen nå og i månedene som ligger foran. Det er ikke akkurat fornøyelige perspektiver han trekker opp. Myhr peker på at usikkerheten knyttet til råvarepriser, vil være særlig stor fra 1. juli. Det som nå skjer i forbindelse med jordbruksforhandlingene vil nemlig påvirke prisene i vår del av verdikjeden for annet halvår både på helt slakt, på skåret vare og ferdige produkter av kjøtt og egg.

Alt dette bidrar til at bedriftene i vår bransje må tenke nytt og utradisjonelt. Rolf Magne Strømme i Toma har i så måte vist vei. Samarbeid styrker og kan være det som blir tungen på vektskålen for mange kjøttbedrifter som opplever utsiktene framover som usikre.

Og apropos utsikter og samarbeid. Vi presenterer i denne utgaven fjorårsutviklingen i Angus-bedriftene og her er det mye positivt å spore, selv om noen har slitt i hard motbakke under pandemien. Driftsresultatene har faktisk økt i mange håndverksbedrifter med eget butikkutsalg. Det er en gla-sak midt i all pandemitristessen vi nå opplever nærsagt over alt rundt oss.

Siste saker