Seks kjøttbedrifter deltar i IA-Bransjeprogram

Seks kjøttbedrifter deltar i IA-Bransjeprogram Seks av til sammen 12 bedrifter som er med i IA-Bransjeprogrammet for næringsmiddelindustrien, driver med kjøtt. Hovedmålsettingen med bransjeprogrammet, er at bedriftene skal redusere sykefraværet… Les mer

Seks kjøttbedrifter deltar i IA-Bransjeprogram

Seks av til sammen 12 bedrifter som er med i IA-Bransjeprogrammet for næringsmiddelindustrien, driver med kjøtt.

Hovedmålsettingen med bransjeprogrammet, er at bedriftene skal redusere sykefraværet og frafallet i næringsmiddelindustrien.

Bedriftene er nå i gang med å etablere bedriftsgrupper som består av ledelse, tillitsvalgte og/eller verneombud og andre aktuelle arbeidstakere og ledere. Denne gruppen skal arbeide videre med ett eller flere av følgende tiltak: Ergonomi/ensidig gjentagende arbeid, forebyggende HMS-arbeid, språk, kultur og holdninger og opplæring av mellomledere.

Samtlige bedrifter skal delta i en spørreundersøkelse som STAMI gjennomfører og som omhandler kartlegging av arbeidsmiljøforhold i bransjen.

Disse bedriftene representerer kjøttbransjen: Nortura Tynset, Nortura Steinkjer (bildet), Fatland Sandefjord, Stange Kylling, Norfersk og Stabburet Fredrikstad.

Siste saker