Sikkerhet ved håndtering av storfe

Håndtering av storfe er en viktig arbeidsoppgave i en storfebondes hverdag. Alt fra inseminering, kalving, avvenning, veiing, fôring, flytting på beite eller opplasting på dyrebil. Av Tord Fuglem, BB Agro… Les mer

Håndtering av storfe er en viktig arbeidsoppgave i en storfebondes hverdag. Alt fra inseminering, kalving, avvenning, veiing, fôring, flytting på beite eller opplasting på dyrebil.

Av Tord Fuglem, BB Agro

Dette innebærer arbeid med små kalver og med store tunge dyr. Disse kan både være snille og tamme, men også uforutsigbare og farlige. Morsinstinkt, horn, størrelse, uforutsette hendelser og avløser/bonde/naboer/slekt som ikke er så vant til dyr, kan gjøre at dette blir farlig. For å redusere disse farene, er det noen punkter og oppgaver man bør og kan tenke på. Det aller viktigste er å tenke på egen sikkerhet. Ingen oppgave er så viktig å gjøre at den medfører unødvendig fare for seg selv og de som hjelper til.

Sikkerhet i hverdagen

Den daglige arbeidsmengden og den sosiale kontakten med dyrene er avhengige av mange faktorer. Ulike løsninger i driftsopplegget medfører ulik risiko. Liggebås – tallefjøs, innmarksbeite – utmarksbeite, konsentrert kalving – kalving hele året, kaldt fjøs – isolert fjøs, inseminering – bedekking med okse, mye eller lite tid sammen med dyrene, fôringsstrategier og bruk av avløser. Uansett er det mange av de samme tingene du som bonde må tenke igjennom når du er sammen med dyrene.

 • Klemfaren ved bruk av grinder, bingeskiller og liggebåser.
 • Klemfaren ved sosial kontakt med dyrene.
 • Når skjer det, hvor skjer det, hvor er mor, hvor er oksen?
 • Den snille kua beskytter kalven sin.
 • Hvordan opptrer du når du flytter dyr på beite?

Fødebinger

Ved kalving er det ønskelig at kua settes i egen binge. Noen ganger trenger kua eller kalven hjelp, en sjelden gang trenger også du hjelp fra dyrlege eller andre. Hva har du gjort i forkant for å ivareta alt dette?

En fødebinge skal ivareta kua, kalven og ikke minst bonden:

 • Hvordan fikserer du kua hvis den trenger hjelp med kalvingen, eller kalven trenger hjelp med for eksempel patting?
 • Bruker du fanghekk, grime eller tau?
 • Har du ekstra grind som stenger kua?
 • Hvordan er fødebingen utformet?
 • Hvordan er størrelsen på bingen?
 • Har du nok binger tilgjengelig og hvor mange dyr i hver av disse?
 • Har du rømningsveier?
 • Liggende rør som du kan klatre over.
 • Sikkerhetsdør eller en passasje som du kommer lett gjennom.
Behandlingsboks.

Veiing, inseminering og klauvskjæring

I løpet av året er det gjøremål som krever nærkontakt med dyrene. Veiing av dyrene, avvenning av kalvene, klauvskjæring, inseminering, drektighetskontroll og opplasting på dyrebil. Har du da tenkt igjennom:

 • Egen plassering med tanke på klemfare, rømningsveier og sikkerhet.
 • Fiksering av dyrene ved inseminering og klauvskjæring.
 • Stressede kyr og kalver før, under og etter avvenning.
 • Bruk av drivganger, venteceller med skyvedør, behandlingsboks og vekt.
 • Rømningsveier for deg.
 • Utveier for dyret.
 • Hva kan dyret gjøre hvis det blir presset?
 • Hvor kan dyret gå hvis det blir presset?
 • Bruken av lasteramper ved livdyrtransport.
 • Hva skjer hvis (når) dyrene ikke vil gå om bord?
 • Hva slags virkemidler har du for å flytte eller laste opp dyrene?

Tiltak for å øke sikkerheten?

 • Være bevisst på farene ved håndtering av dyr.
 • Hjelp fra andre ved håndteringen (vet det er vanskelig å få til).
 • Bytte ut dårlig innredning og dårlige løsninger.
 • Kan BB Agro utgjøre en forskjell i din hverdag?
 • Vi har kompetanse til å gi deg råd og veiledning når det gjelder sikkerhet ved håndtering av storfe.
 • Vi hjelper deg med nybygg, renovering og oppgradering av eksisterende fjøs.
 • Vi tilbyr veiledning og råd gjennom hele byggeperioden, og kan bidra med tegninger og løsninger skreddersydd for dine spesifikke behov.
 • Vi har mye innredning og utstyr for storfe på lager.
 • Vi kan levere og montere raskt.

Siste saker