Sju råd om markedsføring under koronakrisen

Sju råd om markedsføring under koronakrisen Koronaviruset satte plutselig ut store deler av norsk næringsliv. Norge blir ikke det samme. Det er tid for å tenke nytt og annerledes om… Les mer

Sju råd om markedsføring under koronakrisen

Koronaviruset satte plutselig ut store deler av norsk næringsliv. Norge blir ikke det samme. Det er tid for å tenke nytt og annerledes om markedsføring av norsk kjøtt og egg.

Av Tord Langmoen, Skagerak Consulting AS og Elisabeth Rustand, Fehuset Reklame og Kommunikasjon AS

Koronakrisen gir ulike utslag i kjøttindustrien. Bedrifter som leverer til dagligvare kan oppleve høyere omsetning, de som derimot har spesialisert seg på HORECA-segmentet har sett brå fall i salget og en del bedrifter har midlertidig måttet innskrenke virksomheten betydelig. Importerte maskiner og tilsetningsstoffer har blitt vesentlig dyrere etter som kronen er blitt svekket.

Det er derfor ikke noe entydig bilde av bransjen, og konkrete råd for framtidig markedsføring vil variere sterkt ut fra bedriftens situasjon. For alle handler det om å befeste og i beste fall styrke markedsposisjonen.

1 Bruk tid internt

I deler av næringslivet er det ledere som plutselig fikk bedre tid, og har hatt mulighet til å jobbe mer langsiktig enn på lenge. Det kan være et godt råd å benytte ekstra tid til å vurdere situasjonen og drøfte hvilke unike fordeler din bedrift har. De unike egenskapene tar du med videre i planlegging av markedsføringen.

2 Være sympatisk

Det er svært mange mennesker som er rammet av koronakrisen. Verst har det gått ut over dem som er blitt syke, og de som er rammet av dødsfall i nær krets. Men det er også mange mennesker som er permittert, har mistet jobben, har sett at deres egen bedrift har forduftet, og mange som er engstelige med tanke på framtida.

Hva med et godt og sympatisk budskap til alle disse? Hva med å takke alle som kjøper norske kjøttvarer? Lage et budskap at vi sammen skal komme ut av krisen. Dette er usedvanlig barskt. Det kan bli de vonde 30-åra på nytt, det kan bli enda verre. Nå må vi stå sammen.

3 Vær korrekt og ydmyk

Vi har sett kampanjer på sosiale medier de siste ukene som i alle fall har vært veldig upresise, og noen ganger direkte feil. En god regel er å være ærlig slik at hvem som helst kan ta kontakt med deg og du kan forsvare det du har kommunisert til markedet.

Mange norske kjøttbedrifter sliter nå med brutalt fall i omsetningen. Noen kan med fordel bruke dette i ydmyk kommunikasjonen med kundene: Takk for at du tidligere har støttet oss med å kjøpe våre varer. Grunnet koronakrisen har vi mistet store deler av omsetningen, og vi takker spesielt alle dere som framover vil støtte oss og våre medarbeidere.

4 Tenk norsk

Å tenke norsk kommer mer i skuddet. Vi har sett hvor liten verden er, hvor tett vi er sammenvevd, men samtidig hvor krevende det er med internasjonal handel. Samtidig har grensehandelen naturlig nok stupt. Dette kan norsk kjøttindustri dra fordel av både kortsiktig i økt salg og langsiktig i å videreutvikle profilen for norske varer.

Vi bør minne kunden om at kjøper du norske produkter, bidrar du også direkte til å ta vare på og videreutvikle norske arbeidsplasser og bedrifter. Et godt budskap kan inneholde stikkord som «kjøper du produkter fra oss støtter du norske bønder, norsk kjøttindustri og norsk handel». stå sammen.

5 Tenk kortreist, tenk miljø

Mange kjøttbedrifter har et stort lokalt marked. Kortreist mat og andre lokale produkter kommer nå i skuddet. Benytt gjerne sjansen til å profilere produktene dine for «nabolaget».

Miljøvern vil fortsatt ha fokus og antakelig enda sterkere enn tidligere. Kortreist mat kan være den mest miljøvennlige maten som vi spiser.

6 Lite bruk av antibiotika, god dyrevelferd

Norske myndigheter og kjøttprodusenter er svært restriktive i bruken av antibiotika i husdyrholdet. Dette er et godt budskap ikke minst etter den vinteren og våren vi har lagt bak oss.

Samtidig skal du bruke informasjonen presist. På sosiale medier er det noen som feilaktig har fortalt om antibiotika-situasjonen og skapt inntrykk av at forskjellene er enda større enn de virkelig er. Det er uheldig. Norske kjøttbedrifter skal bruke kvalitetssikrede fakta.

Dyrevelferden i Norge er generelt svært god, og det har vært en svært positiv utvikling gjennom flere generasjoner. Dette er også et moment som kan komme fram i et budskap til forbrukerne.

Vi forslår derfor: Tenk miljø og klima, velg norsk og tenk sunt.

7 Stå samlet

Private kjøttbedrifter bør vurdere hva de kan stå samlet om i denne tida. Siden situasjonen for bedriftene er så ulik, gir det også spesielle utfordringer til en felles bransjeorganisasjon som skal favne alle.

For KLF som organisasjon er det en oppgave å vurdere hva de privateide kjøttbedriftene kan og bør stå sammen om nå. Det er også mulig både private bedrifter og samvirke den bør stå sammen om enkelte tiltak.

Ta gjerne kontakt: Tord Langmoen, e-post: tl@skc.no eller mobil: 907 44 712

Siste saker