Skaffet fôr til tørkerammede bønder

Skaffet fôr til tørkerammede bønder Bergen Tusenvis av rundballer fant frem til noen som trengte dem. Nå vil mannen bak nettsiden Fôrformidling utvide slik at bønder kan dele traktorer og produksjonsutstyr…. Les mer

Skaffet fôr til tørkerammede bønder

Bergen Tusenvis av rundballer fant frem til noen som trengte dem. Nå vil mannen bak nettsiden Fôrformidling utvide slik at bønder kan dele traktorer og produksjonsutstyr.

Georg Mathisen

Rundt omkring i Norge ligger store og små områder ubrukt, samtidig som bønder mangler fôr.

Sommerværet rammet hardt. Men midt i fôrkrisen dukket det opp løsninger som kan gjøre livet enklere også i gode år. Fôrformidling er en av dem.

– Jeg har ikke nøyaktige tall på hvor mye som ble formidlet, for mange har funnet hverandre uten at jeg ble kjent med det, sier Jørn Erik Toppe.

Nettsiden fikk raskt 17–1800 registrerte brukere i landbruket. Colourbox.com

Fôrformidling.no

Han er mannen bak nettsiden som prøvde å koble dem som trengte fôr, med dem som hadde litt til overs. Han åpnet den i juli; midt i august fortalte den om 50?000 dyr som manglet fôr og behov for 175?000 rundballer.

– Jeg kan vel tippe at det er 10?000 rundballer som er formidlet direkte gjennom nettsiden, i tillegg til 10?000 mål på rot. Felleskjøpet og Norsk Landbruksrådgiving har brukt siden opp mot medlemmene sine. Så er det veldig mye som skjer både lokalt og via de etablerte kanalene som var der allerede, sier Toppe.

Oversikt

Selv kommer han fra gård i Mjølkeråen i Bergen. – Vi har noen melkekyr, men først og fremst er det gartneri med blomsterproduksjon, forteller han.

– Da det var så mye snakk om alle som manglet fôr i sommer, var det ingen som hadde oversikt over omfanget, og heller ikke én plass der vi kunne se hvor mye som manglet. Tanken min var at behovet var så stort at vi burde lage en nettside for å samle flest mulig. Dermed kunne vi få oversikt over situasjonen og verktøy som kunne hjelpe flest mulig.

Toppe innrømmer at det er spesielt for en som kommer fra en liten vestlandsgård å se noen som mangler 1500–2000 rundballer.

– Det er en helt annen skala enn vi er vant til å forholde oss til daglig, sier han.

Beitedeling

Fôrformidling har også formidlet beite, og der er det mange som har funnet hverandre. – Vi hører hele tiden om Norge som gror igjen. Da er det kjekt å utnytte de beiteressursene som finnes, fastslår Jørn Erik Toppe.

Mer beiteformidling kan det bli fremover. Det er ikke alltid så aktuelt å gjerde inn bare for å legge til rette for beite noen sommeruker. Men med god oversikt og gjerne mer bruk av digitale klaver – Nofence – går det an å dele beiter som ikke har vært i bruk på lenge.

Jørn Erik Toppe kommer fra gård, har tatt mastergrad på bildeling og kombinerer de erfaringene ved å formidle fôr og snart også traktorer og redskap.

Traktor og redskap

Toppe har tanker om å bruke nettsiden videre til å formidle mer enn bare fôr og beite. Han har studert delingsøkonomi og skrev masteroppgave om Nabobil og annen bildeling. Nå vil han kombinere erfaringene fra bildeling og fôrformidling til å hjelpe bøndene med å utnytte maskiner og redskap bedre.

– I USA skjer slik deling også i landbruket. Alle trenger ikke å kjøpe det samme, og alle trenger ikke den dyreste traktoren. Hvis vi kan leie produksjonsutstyr av hverandre, kan vi også ha bedre og mer moderne utstyr, sier han.

Han spiller på lag med Felleskjøpet i å planlegge redskapsdeling. – I en spørreundersøkelse som vi har distribuert, svarer 75 prosent at de tror de kan drive gården sin mer effektivt hvis de har tilgang på mer moderne utstyr. 85 prosent er

positive til å leie ut eget utstyr eller til å leie utstyr av andre bønder, forteller han.

– Det finnes mange markedsplasser i andre bransjer. Det vil komme et skifte i landbruket, også, og det er fornuftig, sier Jørn Erik Toppe.

Siste saker