Skal ta robotene inn i slakteriene

Skal ta robotene inn i slakteriene I januar gikk startskuddet for det EU-finansiert forskningsprosjektet RoBUTCHER. Målet med prosjektet er blant annet å bidra til økt automatisering og bedre arbeidsforhold i… Les mer

Skal ta robotene inn i slakteriene

I januar gikk startskuddet for det EU-finansiert forskningsprosjektet RoBUTCHER. Målet med prosjektet er blant annet å bidra til økt automatisering og bedre arbeidsforhold i kjøttbransjen.

Alex Mason er prosjektleder for RoBUTCHER og forsker ved NMBU.

– RoBUTCHER skal utnytte fremskritt innen kunstig intelligens og robotforskning til å gjøre automatisering mer tilgjengelig for kjøttprodusenter uavhengig av produksjonsvolum slik at det legges til rette for en mye bredere standardisering og optimalisering av kjøttbearbeidingen enn i dag. Prosjektet har òg som mål å sikre et langt bedre arbeidsmiljø i bransjen ved å redusere mengden farlige og gjentagende oppgaver for arbeidstakerne, i tillegg til økt sikkerhet og likebehandling, sier Alex Mason, prosjekt- leder for RoBUTCHER og forsker ved NMBU.

Samarbeidsprosjekt

RoBUTCHER er et samarbeidsprosjekt som ledes av NMBU og omfatter ti internasjonale aktører. Prosjektet forener et bredt spekter av partnere fra hele verdikjeden i kjøttproduksjon i sju europeiske land. Fra norsk kjøttbransje deltar Animalia, som også har ansvar for en av arbeidspakkene i prosjektet.

Bedre arbeidsforhold

I RoBUTCHER-prosjektet skal partnerne utvikle ny teknologi for å bidra til å løse utfordringer forbundet med linjeproduksjon. Fordi alle punktene i produksjonslinjen er avhengige av kontinuerlige leveranser fra det forrige, vil hele produksjonslinjen bli påvirket dersom ett punkt svekkes eller stopper opp. Dette skal løses ved hjelp av såkalte fabrikk- celler, også kalt Meat Factory Cells (MFC).

Fabrikkcellene skal fungere som enkeltstående produksjonsenheter med helautomatisert oppskjæring av kjøtt. Dette innebærer at maskiner kan overta det meste av det tyngre løfte- og skjærearbeidet forbundet med dagens kjøttproduksjon i en automatisert og fleksibel prosess.

Fleksibilitet

Fabrikkcellene kan tilpasses ulike produksjonsvolum, og skalerbarhet og fleksibilitet er derfor viktige stikkord. Skalerbarheten kan bidra til at mindre kjøttprodusenter i langt høyre grad enn i dag får tilgang til teknologi for automatisering av produksjonen. Dermed kan det bli lettere for lokale produsenter med et mindre produksjonsvolum å drive lønnsomt.

Kjernen i RoBUTCHER er robotteknologi basert på sensorteknologi og kunstig intelligens, samt integrering av samhandling mellom menneske og robot. Prosjektideen er en videreføring av de tidligere forskningsprosjektene MeaTable og Meat 2.0 hvor Animalia også har vært en sentral bidragsyter.

– Disse tre prosjektene henger tett sammen, og det er interessant at ideene og konseptet har blitt utviklet av bransjen. Konkrete utfordringer har så blitt plukket opp av universitetssektoren og til slutt har man sett relevansen for flere sektorer i EU. RoBUTCHER er et prosjekt innenfor EUs Research and Innovation Area, og caset fra kjøtt har slått gjennom i konkurransen, sier Ole Alvseike, fag- direktør i Animalia.

Siste saker