Skal vi forandre på pølsene?

Kan du forutsi hva forbrukerne etterspør i morgen, vil du lykkes. Så enkelt er det.

Hulda Tronstad Nydal, kommunikasjons- og organisasjonssjef i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Innlegg i Handelsbladet FK uke 2/2011
 
Innovasjon er et ord som stadig brukes som løsningsord på nært sagt alle utfordringer. Selvfølgelig, fordi det handler om hva vi skal tjene penger på i morgen. Heller ikke for kjøttbransjen handler det om å kunne spådomskunst, men om konstruktivt arbeid og kommunikasjon med forbrukerne, om å  ta pulsen på samtida og samtidig ”kjenne sin wiener”.
Men, når sant skal sies er det ikke alltid lett å løfte blikket opp fra produksjonsbåndet når dagens leveranse skal gjøres unna først, eller når bunnlinja ikke viser det resultatet man hadde ønsket.

Selv om innovasjon ikke alltid er det eneste svaret innen matproduksjon, så vil innovasjon og utvikling være en vesentlig del av svaret i årene som kommer. For å hevde seg i dagens tøffe konkurransesituasjon må næringsmiddelaktører ha fokus på nyskaping og innovasjon i et stadig høyere tempo. Og forbrukerne er de kvasseste dommerne – for de tar beslutningene daglig – i kjøttdisken, i kantina eller på restauranten. Og beslutninger tas i høyt tempo med nye og flere premisssleverandører.
 
Innovasjon er både jakten på det revolusjonerende nye, men også på de små skrittene i hverdagen som gjør et produkt bedre, eller produksjonsprosessen bedre, eller noe som løser et problem vi ikke visste vi hadde. Et eksempel på innovasjon er de siste års fokus på ernæring og fett i maten som har gjort at kjøttbransjen har kommet med nye produkter med lavere fettinnhold – og stadig jobber med nye løsninger også her. Og både utvikling av ny emballasje og de nye ready-to-eat-produktene er åpenbart også et resultat av innovative prosesser.
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund tar innovasjonsarbeidet på alvor og har flere innfallsvinkler til spørsmålet.  I de to siste årene har vi i samarbeid med Innovasjon Norge og Nofima stått bak et innovasjonsprosjekt for kjøttbedrifter.  For oss har det vært viktig å bidra til at flere norske kjøttbedrifter kunne få fødselshjelp til nyskaping de ellers ikke ville få utført.

I oktober 2010 delte vi ut en innovasjonspris under vårt Norgesmesterskap i kjøttprodukter. For å favne bredt hadde vi åpnet for at arbeid både innen produktutvikling, design og emballasje kunne få prisen. Velfortjent vant den nye påleggsemballasjen fra Finsbråten. Bedriften hadde tatt miljøutfordringene på alvor– både når det gjelder mindre bruk av emballasje og når det gjelder det faktum at vi kaster for mye mat. Flere bedrifter bør lære av Finsbråten.
For 2011 er vi i gang med mer nyskaping. Nå er det snakk om å skape samarbeid regionalt. I et samarbeid med Hanen – organisasjonen for bygdeturisme, gårdsmat og innlandsfiske, ønsker vi å legge til rette for samarbeid mellom motiverte, innovative bedrifter som har tro på økonomisk gevinst gjennom samhandling med andre bedrifter. Dette prosjektet er også støttet av Innovasjon Norge. Vi i KLF har tatt inn over oss at nyskaping og innovasjon ofte skjer i samspill mellom ulike aktører og i skjæringspunktet mellom ulike fagområder og bransjer.
Fokus på innovasjon er et av de viktigste virkemidlene for å øke konkurransekraften og verdiskapingen i matsektoren.  Om pølsen virkelig skal forandres? Nei, kanskje skal den ikke det. Men i et innovasjonsprosjekt skal man tørre å spørre de spørsmålene man ikke vet svaret på.  

Siste saker