Skattefunn-kroner venter på kjøttbedriftene

Pengene står og venter på deg. Flere kjøttbedrifter enn tidligere bruker Skattefunn, men Forskningsrådet vil gjerne ha flere søknader.

I fjor søkte 21 kjøttbedrifter om Skattefunn til innovasjonsprosjektene sine. I år hadde 24 søkt da garantifristen gikk ut 1. september. Men fremdeles er det penger å hente for den som har gode forsknings- eller utviklingsprosjekter.

Ønsker mangedobling
– Kjøttbransjen burde bruke ordningen mye mer. Dette er midler som ligger og venter, sier Svein Hallbjørn Steien.
Han er spesialrådgiver i Norges forskningsråd, som administrerer ordningen med skattefradrag for utgifter til forskningsog utviklingsprosjekter. Steien ville satt pris på fem–seks ganger så mange søknader fra kjøttbransjen.

Han presenterer en søknadsbunke der mange arbeider med effektivisering eller produktvikling på spekemat og mange søknader handler om rein.
– Ofte er det ikke spesielt fancy ting kjøttbransjen søker om, sier han.

4000 kroner kiloen
Steien hadde gjerne sett at norske kjøttbedrifter klarte å lære av sveitsiske Balik Raucherei, som kjøper laks for 30 kroner kiloen, røyker den og selger den for opptil 4000 kroner.

– Eller Noraker gård, som får 400 kroner kiloen for rakfisk. Kjøttbransjen er for dårlige til å ta høy pris på gode varer, mener Steien.

Han fremhever Skattefunn som et godt sted å begynne for den som driver forskning eller utvikling av produktene eller prosessene, men som ikke føler seg helt hjemme mellom skjemaer og støtteordninger. Mange er de som har kommet inn på Skattefunn først, og så fått veiledning og dratt nytte av andre støtteordninger i neste omgang.

Enkelt papirarbeid
– Det er rettighetsbasert, og det er enkelt å fylle ut søknadsskjemaet. Har du et godt prosjekt og uttrykker deg på normal måte, fyller du det ut på et par timer, og du trenger slett ikke å gå til konsulent for å få hjelp med utfyllingen, sier Svein Hallbjørn Steien.

Tre av fire som søker om Skattefunn, får godkjent prosjektet sitt. Og rapporteringen er også enkel, reklamerer Steien. Det er fremdeles mulig å søke i år, også: Fristen 1. september er for å være garantert å få behandlet søknaden i år, men det skal fremdeles være mulig om du søker raskt.

I tillegg til skattefradragsordningen har Forskningsrådet 850 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i år – den største pengesekken noen gang.

Siste saker