Skretting-framgang til tross for pandemi

Skretting-framgang til tross for pandemi VARHAUG: Mens mange små og mellomstore kjøttbedrifter her i landet hadde et svært problematisk 2020 med nedgang i omsetning og tap av kunder på grunn… Les mer

Skretting-framgang til tross for pandemi

VARHAUG: Mens mange små og mellomstore kjøttbedrifter her i landet hadde et svært problematisk 2020 med nedgang i omsetning og tap av kunder på grunn av pandemien, har en liten kjøttbedrift på Jæren opplevd et stikk motsatte. R. Skretting AS fikk nemlig økt sitt salg med ti prosent i fjor og bladet Kjøttbransjen reiste sporenstreks til Varhaug for å finne ut hvorfor.

Av Per A. Sleipnes

Midt mellom Egersund og Stavanger finner vi denne «perlen» av en kjøttbedrift. Bedriften har en lang og stolt historie og om sju år kan den jærske håndverksbedriften feire 100 år. Det er Reidar Skretting som i dag har det daglige ansvaret og han representer fjerde generasjon Skretting i familiebedriften. Det var nemlig hans oldefar Rasmus «Grossen» Skretting som i 1928 etablerte kjøttvirksomheten på Varhaug. Stamfaren var grossisten som skaffet et utall produkter til bygda og sendte faktisk også mye kjøttvarer ut av bygda. Ja, Varhaug-bedriften hadde i sin spede start forsendelser av kjøtt og kjøttprodukter helt til hovedstaden.

I dag kommer kundene fra praktisk talt hele Jæren, det vil si fra Egersund i sør til Stavanger i nord. Det har bidratt til godt salg og fin bunnlinje for Varhaug-bedriften.

Lojale og trofaste kunder

– Men salgs- og resultatøkning i disse pandemitider er vel ganske spesielt. Det er det jo bare de store leverandørene til dagligvaremarkedet som klarer. Hva er hemmeligheten?

– Stikkordet er kvalitetsprodukter og lojale kunder. Jeg tror vi har klart å overbevise lokalmarkedet om viktigheten av lokal mat basert på norske råvarer. Vi har i denne pandemi-perioden mistet mye catering og grilloppdrag, men har tatt det igjen på økt salg i butikk. Det er helt tydelig at mange her på Jæren (inkludert folk i byene Stavanger og Egersund) som før frekventerte restauranter i stor skale, nå handler inn gode råvarer og lager maten selv, Det har vi profittert på, fastslår Reidar Skretting.

Vel 20 millioner kroner

Selv om bedriften om få år runder 100 år, framstår den som svært moderne og oppgradert på alle vis. I 2014 ble ny butikk åpnet og produksjonsutstyret som kreerer produktene i butikkens velfylte disk, er oppdatert på alle måter. 11 årsverk fordelt på rundt 20 ansatte sørger for at kundene får det de ønsker. Og i fjor rundet salget 20 millioner kroner. Eller 20,7 millioner korer for å være eksakt. Det var en økning på drøyt to millioner kroner i forhold til 2019. Faktisk har R. Skretting hatt en gjennomsnittlig salgsøkning på en million kroner hvert år de siste ti årene.

– Da jeg overtok ansvaret i 2012, omsatte vi for rundt ti millioner kroner. Den er med andre ord fordoblet i løpet av denne perioden. 80 prosent av vårt salg skjer over disk og resten er engrossalg, påpeker Reidar Skretting som har solid støtte av far Håvard.

Dyktige medarbeidere i butikken er en viktig årsak til framgangen. Fra venstre Oddbjørg Søyland, Kristine Søyland, Olaug Ødegård, Reidar Skretting og Håvard Skretting.

Gode råvareleverandører

Sistnevnte har for øvrig hovedansvaret for det som skjer i pølsemakeriet. Håvard Skretting er krystallklar på hva som har vært bedriftens aller fremste «våpen» i kampen om ku der på Jæren.

– Vi prøver hele tiden å være en ja-bedrift. Det skal mye til før vi sier nei til et oppdrag eller lar være å forsøke oss på et produkt vi får henvendelse på. Slikt skaper gjenkjøp og lojale kunder. Dessuten har vi et godt samarbeid med de øvrige kjøttbedriftene her på Jæren og ikke minst setter vi stor pris på det samarbeid vi har med våre råvareleverandører, Fatland og Prima. Her er det ikke snakk om å mangel på stykningsdeler eller andre råvarer, fastslår Håvard Skretting.

Slaktet i starten

Helt i starten drev Håvards bestefar både med dyrehandel og slakteri. Senere ble det bygget pølsemakeri og slakteriet ble etter hvert modernisert.

– Rasmus drev slakteri og kjøttforretning helt fram til 1968. Da tok sønnen Arthur over. Broren Reidar (min far) tok så over driften i 1976. Noen år tidligere hadde slakteriet blitt avviklet på grunn av strengere krav til hygiene. All fokus ble fra da av lagt på butikkdrift. Slakteriet gikk inn som en del av Jæren Offentlige slakteri, sier Håvard Skretting som altså overlot ansvaret til sin sønn for ni år siden.

Etablerer spisested

– Hva er neste milepæl for R. Skretting AS? Utvidelser på gang?

– Utvidelser i produksjonen legger vi ikke opp til nå. Derimot er vi i gang med å etablere en kafé/spisested i tilknytning til butikken. Arealet blir på 40 kvadratmeter og vi tror den vil dekke et behov her på Varhaug Med 3500 innbyggere i nærområdet, bør det være grunnlag for et slikt spisested. Og siden vi har en nokså omfangsrik produktportefølje, burde vi kunne dekke de fleste behov som gjester stiller. Erfaringer fra Håland Kjøtt på Bryne, tyder dessuten på at denne type virksomhet passer godt inn i et håndverkskonsept, poengterer Reidar Skretting.

Varhaugs identitet

– Hvor er dere om sju år, det vil si når dere runder 100? Fortsetter framgangen i samme tempo som de siste årene?

– Ettersom mye av Varhaugs identitet er synonymt med Skretting-bedriften, tror jeg vi lever godt også i 2028. Men vi vil neppe oppleve den omsetningsøkning vi har hatt de siste ti årene. Nå føler jeg at vi er på en størrelse og med en omsetning som er grei å håndtere. Skal vi vokse vesentlig mer, må vi ha inn personer som ikke bidrar direkte på bunnlinja. Jeg tror rundt 20 millioner kroner er ideelt for en bedrift som vår, sier Reidar Skretting.

Til venstre: Synnøve Flåten har hovedansvaret for den manuelle og svært viktige karbonadeproduksjonen. Til høyre: Butikksjef Olaug Ødegård (foran) og Kristine Søyland.

Siste saker