Slipper bygge om slaktelinjer for småfe

Etter sju år med krangel med Mattilsynet, er det nå klart at Fatland allikevel ikke trenger å bygge om slaktelinjene for småfe ved anleggene i Ølen og på Jæren. Det… Les mer

Etter sju år med krangel med Mattilsynet, er det nå klart at Fatland allikevel ikke trenger å bygge om slaktelinjene for småfe ved anleggene i Ølen og på Jæren. Det samme gjelder fire andre norske slakterianlegg.

Av Per A. Sleipnes

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det var i 2015 at Fatland fikk et vedtak av Mattilsynet om at måten tarmen på småfe ble håndtert i forbindelse med slakting, var uakseptabel. Det ble krevd at tarmen måtte bagges på samme måte som ved slakting av storfe. Dette var imidlertid ikke mulig ved de to Fatland-anleggene – uten at slaktelinjene ble bygd helt om. Det ble fra Mattilsynets side truet med dagbøter om ikke slaktemetoden ble endret.

Føljetong

– Dette har vært litt av en føljetong, og vi er selvsagt svært tilfredse med at Mattilsynet endelig har landet på en fornuftig avgjørelse. Vi har hele tiden argumentert med at det i første rekke er generell god slaktehygiene som er avgjørende og ikke hvorvidt tarmen klipses eller bagges i forbindelse med slakteprosessen, sier kvalitetsleder Sissel Dommersnes i Fatland-konsernet.

Tillatt i EU

– Hvorfor tror du Mattilsynet foretok denne «kuvendingen»?

– Vanskelig å si. Tror nok det har kommet inn en del nye folk i tilsynet som ser litt annerledes på dette. Det er jo et poeng at vi av det lokale Mattilsyn fikk anerkjennelse for den metoden vi mente var fornuftig å bruke i forbindelse med lukking av tarm. Også pandemien har hatt betydning for de stadige utsettelsene i denne saken. I tillegg har det nå kommet en europeisk bransjeretningslinje om hygiene ved slakting, laget av den europeiske bransjeorganisasjonen UECBV. Her er det tillatt at tarmen klipses, og når det er så tydelig at dette er tillatt i EU, blir det nok vanskelig for Mattilsynet å mene noe helt annet, tror kvalitetslederen.

Samkjørte

Dommersnes peker ellers på at Nortura og Fatland har samkjørt mye av argumentasjonen overfor Mattilsynet i denne saken.

– Her ser vi et klart eksempel på at en samkjørt bransje står sterkere i denne type saker. Tilsammen seks anlegg var berørt av Mattilsynets vedtak og denne saken viser at felles framstøt kan ha mye for seg, oppsummerer Sissel Dommersnes, som også roser NHO Mat og Drikke og KLF med Ida Mathisen i spissen.

Sissel Dommersnes , kvalitetsleder i Fatland-konsernet.

Sparte kostnader

– Bransjeorganisasjonen vår har vært veldig gode partner opp mot den dialog vi har hatt med Mattilsynet i denne saken. Utholdenhet er begrepet jeg vil bruke. Nå kan vi heldigvis bruke pengene som en ombygging ville kostet – til andre formål. I tider med høye strømkostnader, er sparte kostnader svært viktig, fastslår kvalitetslederen.

Fire millioner

På spørsmål om hvor mye Fatland sparer på å ikke måtte bygge nye slaktelinjer, svarer slakterileder Audun Stople ved Fatland Ølen følgende: – Det dreier seg om minst to millioner kroner pr. anlegg. Med andre ord betydelige beløp for oss. I lys av det faktum at eksisterende slaktelinje fungerer etter alle intensjoner – også hygienemessig, ville en slik kostnad vært meningsløs. Vi er derfor svært tilfredse med det vedtak Mattilsynet til slutt landet på, sier Audun Stople.

Nye opplysninger

Og dette er vedtaket som nylig tikket inn både til KLF og til Fatland:

«– Vi har hatt dialog om gamle vedtak knyttet til slaktemetoder på sau, som vi nå har gjort en ny vurdering av. Jeg kan herved informere dere om at Mattilsynet på bakgrunn av nye opplysninger har besluttet å oppheve sine tidligere vedtak, hvor noen slakterier ble pålagt å endre metode for uttak av mage/tarm på småfe. Våre omgjøringsvedtak blir nå sendt til de aktuelle slakteriene.»

Siste saker