Sluttbrukeravtale KLF produksjonskontroll for fjørfe produsenter

Innledning

Dette dokumentet regulerer plikter og rettigheter du som registret bruker og vi som tjenesteleverandør har ved bruk av produksjonskontroll og tilhørende tjenester («Systemet»). Dokumentet er bevisst forsøkt holdt på et enkelt og forståelig språk. Dersom noe skulle være uklart hører vi gjerne fra deg på klf@prodkontroll.no.

Dokumentet består av:

  • Brukeravtale – regulerer avtaleforholdet mellom deg som registrert bruker og oss som tjenesteleverandør.
  • Databehandleravtale (vedlegg til Brukeravtalen) – regulerer hvordan vi som tjenesteleverandør behandler dine data og personopplysninger på vegne av deg som registrert bruker.

Avtaledokumenter er under gjennomgang og vil bli publisert fortløpende. Ved spørsmål ta kontakt på igor@kjottbransjen.no.