– Smittevern viktigere enn noensinne!

– Smittevernet i fjørfebesetninger har aldri vært viktigere enn hva det er akkurat nå og det er avgjørende at alle fjørfeprodusenter i hele landet følger ekstra med på flokken sin…. Les mer

– Smittevernet i fjørfebesetninger har aldri vært viktigere enn hva det er akkurat nå og det er avgjørende at alle fjørfeprodusenter i hele landet følger ekstra med på flokken sin.

Denne oppfordringen er det sjefveterinær i KLF, Ida Mathisen, som kommer med. Bakgrunnen er at man i Rogaland det siste året har hatt flere tilfeller av alvorlig sykdom hos fjørfe. Det har vært fire tilfeller av fugleinfluensa og ett tilfelle av Newcastle Disease i kommersielle fjørfehold. Smitten kommer etter all sannsynlighet fra villfugl.

Historisk få utbrudd i Norge

I Norge har vi i mange år vært bortskjemte med få utbrudd av alvorlig smittsom dyresykdom. Nå ser det ut som både Newcastle Disease og fugleinfluensa er utbredt blant ville fugler i Norge. Det er antakelig smitte fra villfugler som har forårsaket utbruddene det siste året. Fugleinfluensa er påvist i villfugl langs hele kysten og så langt nord som til Svalbard.

Virussykdommer

– Begge sykdommene er virussykdommer som kan smitte gjennom kontakt med avføring eller sekret fra luftveiene til syke dyr. Det betyr at virusene kan smitte til fjørfehold via kontaminert utstyr, klær, sko, fôr eller strø, og virus kan dessverre overleve lenge i miljøet, spesielt når det er lite sollys, fuktig og kaldt.

Det er derfor all grunn til å være ekstra nøye med smittevernet akkurat nå. Still krav til alle som skal inn i besetningen din. Pass på at alle bruker smitteslusa og at de bruker den riktig, understreker Mathisen.

Mye trafikk ved egghenting

Eggprodusenter har ekstra mye trafikk hver gang det skjer henting av egg. Mange også har eget eggutsalg som kan føre til mer trafikk rundt fjørfehuset.

– Det er derfor ekstra viktig at disse er nøye med smittevernet, og at rutiner følges og sluser brukes riktig. Det skal en svært lite virusmengde til for å smitte fuglene i besetningen, fastslår sjefveterinæren.

Ikke økt dødelighet

– Hva er tegnene på Newcastle Disease?

– Vi har ikke hatt noe særlig erfaring med Newcastle Disease i Norge. I Norge vaksinerer vi ikke mot Newcastle Disease, noe de fleste andre land i Europa gjør. Utbrudd med denne sykdommen er derfor ikke så vanlig i Europa. Sverige vaksinerer heller ikke mot denne sykdommen, og har i gjennomsnitt ca. ett utbrudd med Newcastle Disease hvert år. Typiske tegn på Newcastle Disease i Sverige har vært en kraftig nedgang i eggproduksjon og fôropptak, samt økt andel unormale egg og skinnegg. Dødeligheten øker ikke. Det var akkurat disse samme tegnene som viste seg i flokken i Rogaland som fikk påvist Newcastle Disease: redusert eggproduksjon og redusert fôropptak. Andre tegn på Newcastle Disease kan være lammelser i vingene, vridd hode og diare, opplyser Ida Mathisen.

Typiske tegn på fugleinfluensa

Hvis det kommer fugleinfluensa inn i fjørfehold fører det ofte til akutt og alvorlig sykdom som eskalerer raskt. Typiske tegn vil være veldig syke, sturende fugler. Vanligvis vil dødeligheten være høy dødelighet i løpet av kort tid.

– Men også fugleinfluensa kan vise seg på andre måter, som lammelser, luftveisproblemer og moderat dødelighet.

Følg med og si fra

Sjefveterinæren i KLF understreker viktigheten av at alle fjørfeprodusenter i hele landet nå følger ekstra med på flokken sin.

– Pass på å følge med på de daglige produksjonsparameterne som fôr, vann, dødelighet og produksjonstall, slik at du raskt oppdager det hvis det er noe galt med flokken. Om du får mistanke om at det er sykdom i flokken, har du plikt til å melde fra med en gang. Ring din vanlige veterinær som deretter må melde videre til Mattilsynet hvis det er mistanke om alvorlig sykdom, avslutter Ida Mathisen.

Siste saker