Solid for Slakthuset Eidsmo Dullum

I fjor opplevde Slakthuset Eidsmo Dullum «all-time-high» både hva omsetning, resultat, storfevolum og småfevolum angår. Av Per A. Sleipnes – Vi er meget godt fornøyd med den responsen vi har… Les mer

I fjor opplevde Slakthuset Eidsmo Dullum «all-time-high» både hva omsetning, resultat, storfevolum og småfevolum angår.

Av Per A. Sleipnes

– Vi er meget godt fornøyd med den responsen vi har i tilførselsmarkedet. I 2022 har vi nærmere ni prosent økning på storfeslaktingen vår og nesten fem prosent på småfeslaktingen. Det betyr at flere bønder velger å slakte hos oss og at vi er en attraktiv samarbeidspartner for bonden med de tjenestene vi tilbyr, fastslår daglig leder Rune Dullum.

Minimalt sykefravær

Slakteriet hans har hatt en meget stabil drift gjennom den hektiske høstslaktingen og han berømmer de ansatte for deres bidrag. – Tilnærmet null sykefravær høsten 2022 sier det meste.

– Var dere påvirket av høye strømpriser i fjor? – I fjorårets 11 første måneder var vi praktisk talt upåvirket av høye strømpriser og kostnaden var faktisk ned hele 15 prosent sammenlignet med 2021. Så fikk vi kjenne på ekstremt høye priser i desember, og skjønner godt hvor hardt og urimelig dette kan belaste enhver drift.

Ledig kapasitet

– Planlegger dere utvidelser/investeringer i år?

– Med de anleggene vi drifter, har vi fremdeles ledig kapasitet og det er ikke nødvendig med utvidelser. Ettersom anleggene er av eldre modell, skal vi fortsette det viktige arbeidet med vedlikehold for å sikre fortsatt like stabil drift som vi har nå. Håper vi å få levert minst en nye dyrebil i det kommende året og det er «gøy»! Bekymringene er knyttet til de nevnte strømkostnadene, men også til det generelle kostnadsnivå her i landet.

– Det har vært store prisøkninger på helt slakt og de skal videre opp nå i 2023. Samtidig er mye slakt lagt på reguleringslager. Forbruksmønster til den norske kunden vil være avgjørende fremover, fastslår Rune Dullum.

Fikk næringspris

Slakthuset Eidsmo Dullum har for øvrig blitt tildelt Melhus kommunes næringspris for 2022. Bedriften var det selskapet som hadde størst omsetning i Melhus kommune i 2021, og har over flere år levert gode resultater.

– Slakthuset Eidsmo Dullum har utmerket seg som en stor, solid og seriøs aktør og er en hjørnesteinsbedrift lokalisert på Kvål. Slakteriet har eksistert over 100 år, og betjener hele den midterste delen av landet vårt. I dag er slakteriet en viktig kompetansebedrift i Melhus, heter det i begrunnelsen for prisen.

Selskapet har egen nødslaktebil med slakter i 24-timers beredskap for å håndtere nødslakt, og disse håndteres på Stjørdal.

Bedriftens holdning har vært hele veien at dyr skal håndteres skånsomt og med respekt. Det å få hente dyr på gårdene ser de på som stor tillitssak, og god dyrevelferd er en forutsetning for denne tilliten.

God dyrevelferd oppnår de gjennom å ha personell som har høy erfaring med dyr, godt driftsmateriell, god kjøreplanlegging som tar de nødvendige individuelle hensyn og god flyt i slakterifjøset. Bedriften har egne personer som er dyrevelferdsansvarlig slik forskriften krever.

Melhus Formannskap vedtok enstemmig næringsprisen, og selve prisutdelingen foregår på hederskvelden 9. mars. Her vil også de andre prisene deles ut.

Siste saker