Solid kvalitet, men færre lam slaktet

Solid kvalitet, men færre lam slaktet Oslo Ved utgangen av oktober, passerte vi 900 000 slaktede lam her i landet. Tilsvarende tall på samme tid i fjor, var 957 000 lam. Dermed… Les mer

Solid kvalitet, men færre lam slaktet

Oslo Ved utgangen av oktober, passerte vi 900 000 slaktede lam her i landet. Tilsvarende tall på samme tid i fjor, var 957 000 lam.

Dermed vil nok årets produksjon ende noe lavere enn fjorårets, som summerte seg til 1,134 millioner slakt.

Høy middelvekt

Men kvaliteten på lammene som er slaktet hittil i år, er det ingen ting å si på. Vektmessig ser det ut til at vi vil ende litt høyere enn i 2018. Det vil si en gjennomsnittlig vekt på mellom 18,5 og 18,6 kg. Morten Røe i Animalia fastslår at dette er et godt resultat. For i løpet av de 20 siste årene har vi kun tre ganger hatt høyere middelvekt enn 18,5 kg.

Lavest vekter i Trøndelag

– 2019 har vært et godt beiteår i alle landets regioner. Vestlandet har en klar økning med 0,57 kg til 19,02 kg. Østlandet og Nord-Norge har også en marginal økning til henholdsvis 19,44 og 19,12 kg. I Midt-Norge har det vært en liten nedgang til 17,98 kg. Midt-Norge har klart lavere vekter enn de andre regionene, fastslår Morten Røe.

Klasse R størst

Middel klasse kommer til å ende på omtrent samme nivå som i 2018, ca. 7,8 i middel klasse, dvs. litt under middel R, som er 8,0, i klasse. Middel klasse er høyest i Nord-Norge og på Østlandet med 8,18 og 8,17, litt lavere på Vestlandet med 7,90 og lavest i Midt-Norge med 7,58.

Klasse R er den største klassen, tett fulgt av R+. Dette er også de klassene som har hatt størst vekst de siste årene.

Siste saker