Solid oppslutning om produsentseminar hos Furuseth

Solid oppslutning om produsentseminar hos Furuseth Med en flott renovert dyrebil parkert i møtelokalet, inviterte Furuseth AS til produsentseminar i begynnelsen av 3. november. Nærmere 200 produsenter, med en jevn… Les mer

Solid oppslutning om produsentseminar hos Furuseth

Med en flott renovert dyrebil parkert i møtelokalet, inviterte Furuseth AS til produsentseminar i begynnelsen av 3. november. Nærmere 200 produsenter, med en jevn fordeling av små- og storfeprodusenter og svineprodusenter fra hele Østlandet, var på plass.

Furuseth-ansatte deltok på produsentseminaret.

Furuseth har tidligere arrangert flere mindre produsentmøter på Østlandet, men i år hadde de valgt å holde et stormøte nær Gardermoen. Dette ga plass til en mindre utstilling for flere utstyrsleverandører, for ikke å snakke om dans og musikk på kvelden.

Takket produsenter

Daglig leder Harald Furuseth tok imot 200 prodsenter.

Harald Furuseth, daglig leder og tredje generasjon i Furuseth, brukte anledningen til å takke ansatte og alle produsenter som har bidratt til årets gode resultat så langt. Han viste til et økning i salget på åtte prosent og et slaktvolum som er sju prosent større enn i fjor.

– Det er utfordrende tider nå. En tilbakelagt tørkeperiode har skapt problemer for mange produsenter og det er stor ubalanse i markedet på spesielt gris og sau. Vi kan som kjent ikke slakte dyr for å legge på reguleringslager og det er derfor viktig å ha stort fokus på videresalg, sa Harald Furuseth til slakteriets produsenter.

Konkurransedyktig

Han fastslo at Furuseth er konkurransedyktig på høy kvalitet, stor tilpasning og omstillingsevne.

– Men vi kan ikke vokse om vi ikke har salg. Selv om Furuseth opplever fullt salg av gris, motiverer vi ikke nye produsenter til å begynne med gris, men prøver heller å motivere flere til å legge om fra smågrisproduksjon til slaktegris. Vi trenger flere produsenter som allerede produserer gris, understreket Harald Furuseth.

Nyrenovert dyrebil fra sentralt plassert i møtelokalet.

Kan ikke legge på reguleringslager

Bjørn Tore Teigen fra MatPrat.

Fjorårets resultat for Furuseth AS var mindre positivt. Da måtte bedriften eksportere sitt oppbyggede overskudd av sau og svin til verdensmarkedspris, som er vilkårene når en ikke kan legge kjøtt på reguleringslager. Fra salen kom det da fort ytringer om at mye av det overskuddet vi ser i markedet på svin og sau ikke er nytt, og det har blitt veldig tydelig etter at Nortura i større grad legger sitt slakt på reguleringslager, og i mindre grad på eget lager.

Forbrukertrender

Ellers på produsentseminaret var det innlegg fra Matprat/Opplysningskontoret for egg og kjøtt, der Bjørn Tore Teigen viste til forbrukertrender. Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i KLF, fortalte om markedsbalanse og utfordringer i kjøttbransjen ellers, herunder overskudd av sau og gris samt diskusjonen rundt bruken av engangspurker.

Fagseminar

Lørdag var det fagseminar for de ulike dyreslagene, og det var rom og tid for å kunne diskutere og utveksle erfaringer. Diskusjon rundt dyrevelferd og hvilken forskjell en ser på de forskjellige rasekrysninger på gris kom fort i gang da KLFs spesialveterinær, Karl Kristian Kongsted, viste til statistikk på halebiting hos Duroc, Landsvin eller Hampshire som farrase, der Hampshire viser lavest nivå av halebiting. På storfe orienterte Animalia om storfekontrollen, og det ble i tillegg orientert om utfordringer ved omsetning av kvigekalver og lettere raser. På småfe fortalte OS ID om sauekontrollen og hadde en generell gjennomgang og orientering om markedet.

Siste saker