Sparekniven i Nortura kutter nær 150 arbeidsplasser

Sparekniven i Nortura kutter nær 150 arbeidsplasser Det hjalp ikke Norturas ansatte i Stavanger og Steinkjer at samvirkeselskapets nylig la fram gode økonomiske tertialtall. Det skal spares mer penger og… Les mer

Sparekniven i Nortura kutter nær 150 arbeidsplasser

Det hjalp ikke Norturas ansatte i Stavanger og Steinkjer at samvirkeselskapets nylig la fram gode økonomiske tertialtall. Det skal spares mer penger og derfor vil til sammen 147 ansatte ved de to skjæreanleggene miste jobbene sine.

Av Per A. Sleipnes

Nortura-arbedsplasser blir borte i Norturas anlegg både i Stavanger og Steinkjer.

Parallelt med at Nortura bruker godt og vel fire millioner kroner i året på å lønne konsernsjefen, og nesten en million på styrelederen, blir altså Nortura-arbeidsplasser borte i Steinkjer og Stavanger. Det var på styremøtet 19 oktober at beslutningen ble tatt. 68 årsverk ved anlegget på Forus og 79 på anlegget i Steinkjer skal bort.

Et omdømmeproblem?

– Hva har du å si til de som bringer opp lederlønninger i Nortura og kobler disse til de bestrebelsene dere gjør for å kutte kostnader rundt om på anleggene?

– Norturas strukturvedtak er basert på solide utredninger, som vurderer kostnadskutt i alle deler av selskapet, også på ledernivå, sier kommunikasjonssjef Mari Hagerup i Nortura.

– Hvordan påvirker denne prosessen omdømmet til Nortura?

– Nortura må i likhet med aktører i andre næringer tilpasse seg endrede konkurransevilkår, rammebetingelser og forbrukervaner. Det er ingen som foretar snuoperasjoner av omdømmehensyn, men evnen til omstilling vil alltid være avgjørende for selskapets omdømme på sikt, sier Hagerup.

– Har prosessen vært god nok internt i Nortura i forkant av vedtaket? Jeg tenker bl.a. på internkommunikasjon.

– Vi har alltid godt forankrede prosesser knyttet til slike vedtak.

Sparer 126 millioner

Det kom ikke som noen stor noen overraskelse at Nortura varslet at de vil flytte skjæring av gris til Østlandet og spare 126,5 millioner.

Det nye skjæreanlegget i Tønsberg innebærer en investering på en halv milliard kroner, og er forventet å stå ferdig sommeren 2023.

– Enkelte mener at det såkalte «grønne skiftet», tilsier at denne sentraliseringen ikke burde funnet sted. Har disse et poeng?

– Nortura skal sikre landbruk i hele landet og vil fremdeles gjøre det selv om man flytter skjæring av gris fra tre til ett anlegg, sier Norturas kommunikasjonssjef.

Kostnadskutt i alle deler av selskapet blir vurdert ved Norturas strukturvedtak, sier kommunikasjonssjef Mari Hagerup i Nortura.

Gammel plan

Det er en industriutviklingsplan Nortura jobbet fram tilbake i 2014 som ligger til grunn for den beslutning konsernledelsen nå har tatt. I denne planen ble det for øvrig forutsatt at anlegget på Otta ble lagt ned. Nå er det altså ansatte i Steinkjer og Forus som får merke følgene av innsparingsprosjektet.

Disse ansatte mener det er helt feil å følge en plan som ble lagt for seks–sju år siden. Blant annet var planen basert på å selge Forus-anlegget for betydelige summer, men etter oljekrisen i 2013/14 har verdien på området sunket som en sten. Og når Stavanger kommune nå sier de vil ha industri på Forus, er det ifølge de ansatte ingenting som tilsier at anlegget må selges.

– Alle tall er basert på at alt går perfekt for seg med produksjon i det nye anlegget. Vi tror ikke på det. Planen skaper overkapasitet og det er ikke overkapasitet i dag, fastslår klubbleder ved Forus, Ken Ove Sletthaug. Han sitter i konsernstyret til Nortura.

Krevende

Vedtaket som nå er gjort, får ingen konsekvenser for anleggene som slakter gris. Nortura vil dermed slakte gris ved anleggene på Forus, Steinkjer, Tønsberg, Målselv, Bjerka, Førde og Sandeid. Skjæring av gris vil fra 2023 og utover kun foregå i Tønsberg, Målselv og ved NorPri på Jæren.

– Vi forstår at dette er krevende for de som blir berørt, men de politiske og kommersielle rammevilkårene vi står overfor, gir oss ingen andre alternativer. Ansatte får en omstillingstid på nesten to år, og vi har god tro på å finne gode løsninger slik at flest mulig skal finne seg nytt arbeid i eller utenfor Nortura, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura i en pressemelding.

– Er det frykt i Nortura for at selskapet kan miste tilførsler i kjølvannet av denne saken eller virker denne sentraliseringen motsatt?

– Nortura gjør endringer i industristrukturen for å sikre en bedre inntekt til bonden, og det er ingen ting som tyder på at tilførslene påvirkes av vedtaket.

– Urovekkende utvikling

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (bildet) har advart mot å flytte arbeidsplasser fra Forus og østover.

– Det er urovekkende at en så stor aktør som Nortura i praksis legger ned mange hundre arbeidsplasser i regionen for å sentralisere til Østlandet, sier Nordtun. Hun mener «Det grønne skiftet», som er kommet for å bli, tilsier at denne sentraliseringen ikke burde funnet sted.

Kravene om at maten vår skal produseres i tråd med denne nye tanken rundt kortreist mat, vokser raskt og er ikke forenlig med store sentraliserte anlegg, sier Nordtun som reiser tre interessante spørsmål i kjølvannet av det som har skjedd:

  • Hvordan kan bønder jevnlig stå utenfor Stortinget og demonstrere mot sentraliserende politikk, når deres eget selskap Nortura gjør akkurat det samme selv?

  • Nortura legger ned i Steinkjer og på Forus, og bruker en halv milliard på en storfabrikk i Tønsberg. Hvorfor kunne de ikke legge ned i Tønsberg, og bygge helt nytt i Steinkjer?

  • Nortura sier de skal satse videre i Midt-Norge, men hvor lang tid tar det egentlig før også slakteriet i Steinkjer legges ned og flyttes til Malvik?

Siste saker