– Spekemat som eget fag

Det har lenge vært et ønske fra kjøttbransjen om en utdanning i spekevareproduksjon. Nå lanserer Trøndelag høyere yrkesfagskole et eget studium som er utviklet i samarbeid med store aktører som… Les mer

Det har lenge vært et ønske fra kjøttbransjen om en utdanning i spekevareproduksjon. Nå lanserer Trøndelag høyere yrkesfagskole et eget studium som er utviklet i samarbeid med store aktører som Nortura og Grilstad.

Lektor Trøndelag høyere yrkesfagskole Anette Dybvik, fabrikksjef Jan Tore Flak og opplæringsansvarlig Cecilie Simensen, begge Grilstad.

– En viktig utdanning for oss som bedrift. Behovet for denne utdanningen er stort i kjøttbransjen, ikke minst fordi man ser at i løpet av den nærmeste tiårsperioden vil mange av fagarbeiderne gå over i pensjonistenes rekker, sier fabrikksjef Jan Tore Flak hos Grilstad i Trondheim.

Han håper at bedriften gjennom denne utdanningen skal vi få tilfang på nye potensielle medarbeidere med god kompetanse.

– Studiet kan også være relevant for egne ansatte som kan få kompetransepåfyll. Vi har mange medarbeidere med god realkompetanse og gjennom dette studiet kan de få kompetansen sin «godkjent på papir». Med andre ord en vinn-vinn-situasjon, påpeker Flak.

Svært spesialisert

Lektor Anette Dybvik er glad for at Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) har hatt et godt samarbeid med Grilstad og Nortura i etableringen av dette nye tilbudet.

– Det er bransjen selv som har kompetansen, og dermed er det viktig at bedriftene har bidratt i utviklingen av studieplan og opplegg for gjennomføring, sier Dybvik.

Produksjon av spekemat er en svært spesialisert del av norsk kjøttbransje. Å lage god spekemat er en komplisert og kostbar øvelse.

Digitalisering og robotisering

– Man må ha både kunnskap og innsikt i kjøttets kjemi, om tilsetnings- og hjelpestoffer og prosessen som foregår i råvarene. Dessuten trenger man kunnskap i å optimalisere produksjonsprosessene og å beherske den teknologien som benyttes i klimastyringen frem til ferdig produkt. Digitalisering og robotisering benyttes også i stadig større grad i produksjonen. Dette krever godt utdannede fagarbeidere, sier Jan Tore Flak.

Også tillitsvalgt Dan Rønning ved Grilstad er meget godt fornøyd med at man har fått til et samarbeid med THYF på dette studiet.

– Vi makter ikke å få til dette alene. Vi trenger kompetansen som bidrar til utdanning og kompetanseheving og det studiet THYF har kommet opp med er veldig bra, sier Rønning.

Arbeidslivets skole

Fagskolen jobber for å levere på behovene i arbeidslivet, forklarer Elin Kolden (bildet), utviklingsleder THYF.

– Vi er «arbeidslivets skole» og utvikler stadig nye tilbud som det er behov for. I dette tilfellet ble THYF Trondheim (hvor vi har matteknikk som studieprogram) kontaktet i 2020 (den gang Trondheim fagskole) av NHO Mat og drikke. Kompetansen på spekevareproduksjon er i ferd med «å gå av med pensjon» og man ser et behov for å øke, spisse og, ikke minst, sikre kompetansen på området, sier Kolden.

Arbeidet med å utvikle et nytt studietilbud har tatt et drøyt år og det er en nokså omfattende prosess å stable et helt nytt tilbud på beina. – Nå trenger vi trenger søkere! Vi er veldig spente på responsen og jobber nå med en målrettet markedsføring av studiet, understreker Elin Kolden.

Siste saker