Stabilt for KLFs slakterier og eggpakkerier i 2019

Stabilt for KLFs slakterier og eggpakkerier i 2019 De fleste slakterier og eggpakkerier i den frittstående del av bransjen, rapporterer om stabile forhold i 2019. Vi har i årets første… Les mer

Stabilt for KLFs slakterier og eggpakkerier i 2019

De fleste slakterier og eggpakkerier i den frittstående del av bransjen, rapporterer om stabile forhold i 2019.

Vi har i årets første utgave av Kjøtt- & Eggprodusenten stilt tolv ledere i KLF-slakterier og private eggpakkerier fire konkrete spørsmål:

 1. Hvordan var omsetningsutviklingen og tilgangen på nye produsenter i 2019?

 2. Hva var fjorårets viktigste enkelthendelse for ditt slakteri?

 3. Har du konkrete planer om utvidelser, virksomhetsendringer eller moderniseringer i 2020?

 4. Hva er dine forventninger til 2020?

Arild Horn

Daglig leder, Horns Slakteri

 1. Vi gikk nok ned ca. ti prosent i slaktemengde i fjor og også omsetningen ble preget av denne nedgangen. Vi havnet på rett under 150 millioner kroner

 2. Ikke noe spesielt jeg vil peke på, bortsett fra at vi fikk noen nye leverandører og fornyet bilparken med tre nye biler.

 3. Ingen store utvidelses- eller moderniseringsplaner, bare vanlig vedlikehold. Heller ikke i fjor investerte vi i nytt.

 4. Har tro på at 2020 kan bli et bedre år. Vår bedrift skal være aktiv ut mot produsenter og kanskje få nye ettersom det er en del uroligheter rundt Nortura.

Fredrik Strømmen

Adm. direktør, Den Stolte Hane (DSH)

 1. I DSH er vi fornøyd med 2019, med en forbruksvekst på kylling i dagligvare på litt over to prosent målt i volum. Egg selger DSH mer av enn normalt, som følge av utfasing i Rema og innfasing i Coop. Vi er en del av et børsnotert selskap, og jeg kan derfor ikke si noe om resultatet nå.

 2. Det var en tillitserklæring at også Coop-kjeden ønsket å samarbeide med DSH på egg, etter noen felles fruktbare år sammen på kylling. DSH tilfører konkurransekraft, innovasjon og ikke minst operasjonelle ferdigheter som kundene verdsetter i forhold til logistikk og leveringsevne.

 3. Kontinuerlig forbedring er en del av vår kultur. Våre tre anlegg skal forbedres, men står ikke overfor noen store grep i 2020.

 4. I DSH liker vi å snakke om kylling som fugl og ikke som kjøtt. Kylling og egg er sunne og klimasmarte varegrupper og i de neste par årene tror vi på fortsatt vekst. I tillegg jobber vi hardt med innovasjon og utvikling av nye konsepter. Når det gjelder leverandører av rødt kjøtt, er det viktig at de lykkes med å formidle disse varegruppenes fordeler til en stadig mer bevisst og kravstor målgruppe av unge forbrukere.

Anbjørn Øglend

Gründer, Prima Jæren

 1. Prima Jæren hadde en salgsvekst på drøyt 60 millioner kroner i fjor og veksten skjer inn mot dagligvare i premium-segmentet. Resultatutvikling er noe i underkant av budsjett. Vi greide ikke å oppnå ønskede kostnadsbesparelser.

 2. At vi fikk sølv i World Steak Challenge, ser vi på som et viktig steg i kvalitetsreisen for Norsk Angus. I tøff konkurranse med internasjonalt ledende kvalitetsprodusenter, markerte vi oss. Og for første gang har Norge hevdet seg i et viktig internasjonal kjøttmesterskap.

 3. Vi har flere planer på kostnadsbesparende samarbeid gjennom verdikjeden som vi kan bli mer konkrete på senere i år. Kostnadsprosjekter kombinert med høyt innovasjonstrykk i tett samarbeid med kundene er vår vei til økt lønnsomhet.

 4. Redusert matsvinn, spise mindre kjøtt og være en bevisst forbruker er en trend som blir normalen for mange. Dette kombinert med mindre kryss-subsidiering av kjøtt fra kjedene, vil gi nedgang i kjøttforbruket. Vi i kjøttbransjen må bli bedre på å kommunisere fordelene med norsk matproduksjon, om vi ikke er best i verden på klima, så kan vi fort bli det hvis vi setter oss mål.

Rune Dullum

Daglig leder, Slakthuset Eidsmo Dullum

 1. Vi opplevde stabilt i slaktevolum i 2019 med mindre nedgang i småfevolum enn på landsbasis.

  Salget av stykningsdeler fra småfe har vært bedre og lageret ved utgangen av året var betydelig lavere. Dette kombinert med flere forespørsler på lammelår gjør at vi tror på rask bedring i markedsbalansen.

  Vi har hatt stabil og god drift i 2019 og da er det lov å håpe på positiv resultatutvikling. Men det er for tidlig å si da avstemmingsarbeid gjenstår.

 2. Fjorårets viktigste hendelser er som alltid når det kommer til nye bønder som ønsker å levere til oss, disse var det flere av i 2019.

  Så var det utrolig moro å bli norgesmester for Festsodd fra Trøndelag under NM i kjøttprodukter som Dullum Slakteri AS forestår produksjonen av. Det forventer vi vil øke forbruket vårt av råstoff fra sau.

 3. Ingen konkrete planer, men vi skal få levert nytt vognsett for inntransport av dyr, hvor det blir transport av storfe i to etasjer. Det blir spennende og fremtidsrettet. Vi ser lyst på det året som har startet, og vi har tro på økte slaktetilførsler og nye industrikunder.

 4. Kjøttbransjen har utfordringer med klimaspørsmål og forbrukertrender, men jeg tror bransjen er tilpasningsdyktig som alltid. Så tror jeg at når det begynner å dra seg til skikkelig med at det generelle konsumet skal ned, så vil ikke gode måltider være det forbrukeren kutter på, kanskje heller det motsatte.

Dag Stian Lindstad

Daglig leder, Toten Eggpakkeri

 1. Omsetningsutvikling var positiv og vi fikk inn en ny produsent i 2019.

 2. Vi har installert flere nye produksjonslinjer og forbedret eksisterende produksjonslinjer i vårt eggpakkeri.

 3. Det er ikke planlagt større utvidelse eller modernisering i 2020, ettersom vi gjorde den jobben i fjor.

 4. Vi forventer en relativt flat utvikling i omsetning i 2020.

Kjell Stokbakken

Daglig leder, Norsk Kylling

 1. Vår omsetning økte med ca. 12 prosent i fjor og vi har kapasitet innenfor eksisterende produsentmasse.

 2. Mange store ting sist år: Vi ble kåret til årets kvalitetsbedrift i REMA, vant gull og bronse i kjøtt NM, ble kåret til årets drømmelag (den leverandør alle kjøpmenn i REMA scorer best på alle parameter)og vi vant ansvarsprisen i REMA industrier. Vår nye kyllingrase viser dessuten betydelig bedre score på alle velferdsparametere enn landssnittet.

 3. Vi bygger nytt slakteri og foredlingsfabrikk i år og oppstart av denne skjer høsten 2021

 4. Fortsatt positiv utvikling i salg av ansvarlig produsert hvitt kjøtt.

Kjell Ove Oftedal

Daglig leder, Røros Slakteri

 1. I fjor gikk slakteriets omsetning ned med ni prosent. Det er stor konkurranse om produsentene i vårt område og det fikk negative utslag for oss i 2019.

 2. Vi investerte i fjor i ny innredning i fjøset på slakteriet. Dette for å optimalisere forholdene knyttet til dyrevelferd.

 3. I 2020 har vi, slik det ser ut nå, ingen konkrete planer om utvidelser eller moderniseringer i slakteriet.

 4. Forventningene for 2020 går på økt slakting fra mars måned og utover året, og at vi får flere lokale produsenter som går over til Røros Slakteri AS for å bidra til lokale arbeidsplasser og lokal verdiskaping.

Terje Wester

Konsernsjef, Fatland

 1. Fatland har i 2019 hatt vekst i både slakting, skjæring og foredling.

 2. Fatland Oslo åpnet sin nye svineslaktelinje i oktober, og det var en stor og viktig investering, ettersom vårt selskap satser langsiktig på norsk landbruk!

 3. Fatland Sandefjord åpner i februar en ny avdeling for kok og røyk av pålegg og pølser, med større kjølekapasitet. Vi installerer en helt ny kjølesentral i bygget. Dette vil gi større kapasitet, bedre vareflyt og mer energieffektiv produksjon. Vi har også investeringsplaner i Ølen og på Jæren i 2020, og dette går på nytt produksjons- og pakkeutstyr. Fatland ser, sammen med lokale initiativtagere på Otta og Jæder, på om vi kan etablere et nytt Gudbrandsdal Slakteri.

 4. Vi tror at det blir et år med mange muligheter! Totalvolumet flater ut, men forbedringsområdene er mange!

Harald Furuseth

Daglig leder, Furuseth AS

 1. Som følge av lengre tids overproduksjonen av gris, ba vi våre svineprodusenter om å redusere produksjonen i 2019. Tiltaket ble lojalt fulgt opp av produsentene og ga en reduksjon på ca. 10 000 gris i 2019 sammenlignet med 2018. Samtidig økte etterspørsel etter svinekjøtt særlig i siste halvår og førte til at vi ikke klarte å levere nok.

 2. Grisen hos oss som ikke ble stukket og medieoppmerksomheten rundt saken.

 3. Vi bygger om slaktelinjen for gris/småfe for å øke slaktehastigheten og kunne ta ut flere biprodukter.

 4. Bedre balanse i svinekjøttmarkedet, økt lønnsomhet og stort fokus på dyrevelferd på alle dyreslag.

Erik Bentzen

Daglig leder, Midt Norge Slakteri (MNS)

 1. Totalt har vi vært heldige med fjoråret og sammen med Fatland hatt best slakte-utvikling i Norge. Og her er nøkkeltallene for tilførsler til oss i 2019: Slaktgris + 12,5 prosent, Storfe + 12,4 prosent og lam minus 8,5 prosent.

 2. MNS feiret 25 års jubileum, og har hatt historiens beste utvikling både regnskapsmessig og volummessig.

 3. Vi har ingen andre investeringsplaner annet enn på bilfronten. Vi utvikler også slakte-web til å bli en mer brukervennlig løsning på mobil.

 4. Vi forventer fremdeles en liten økning i volum for 2020, men er mer skeptiske til hvordan nedgangen i melkekvoter vi gi effekt i 2021.

Jens Eide

Daglig leder, Jens Eide AS

 1. Vi har lagt et veldig positivt år bak oss. Bedriften fikk en økning i omsetningen på 6,5 prosent og også en netto økning i tallet på produsenter. Også resultatmessig blir 2019 et tilfredsstillende år.

 2. Den viktigste enkelthendelse i 2019 er knyttet til personalmessige forhold. Min sønn Fredrik kom inn i bedriften og det var svært gledelig. Det bidrar både til å sikre familiebedriftens framtid, men vil også være et godt signal ut til våre dyktige produsenter om at Sørlandets eneste slakteri gjør det som skal til for å trygge kontinuiteten.

 3. Vi tar så raskt som mulig fatt på en utvidelse av anlegget. 600 kvadratmeter snakker vi om og det er foredlingsdelen som skal styrkes. Dermed skal nye maskiner inn, samtidig som vi optimaliserer eksisterende utstyr.

 4. Mine forventninger og min målsetting for 2020 er å fortsatt levere kvalitetsprodukter til våre kunder. Klarer vi det, vil det bidra til fortsatt positiv utvikling her i Lillesand.

Ole Ringdal

Daglig leder, Ole Ringdal AS

 1. Samme omsetning som i 2018, det vil si 153 millioner kroner. Vi fikk ca. 30 nye produsenter i 2019

 2. Tja, si det. Egentlig ikke noe spesielt å peke på. Men vi fikk bruke den «nye» fabrikken hele fjoråret, ettersom den ble tatt i bruk i august 2018.

 3. Ingen store moderniserings- eller utbyggingsplaner i 2020. Men vi skal bygge på litt ved fjøset, bl.a. et containerrom.

 4. Ser for meg et typisk «normalår», der kortreist lokalmat blir enda viktigere for kjedene. Det bidrar også til framskritt og utvikling for våre mange dyktige produsenter. Og så forventer og håper selvsagt på enda flere nye produsenter i løpet av 2020.

  Collagefoto: Colourbox

Siste saker