Stadig færre sauer og lam

Stadig færre sauer og lam Årsstatistikken i Sauekontrollen viser at antall sauebesetninger og søyer i Norge går nedover. I 2020 var det 600 besetninger og 56 000 færre søyer sammenlignet med… Les mer

Stadig færre sauer og lam

Årsstatistikken i Sauekontrollen viser at antall sauebesetninger og søyer i Norge går nedover. I 2020 var det 600 besetninger og 56 000 færre søyer sammenlignet med 2018. Dette til tross for at søyetallet gikk noe opp igjen i 2020 etter et rekordlavt nivå i 2019.

Mina Klaseie, spesialrådgiver i Sauekontrollen.

– Det lave søyetallet i 2019 har antagelig sammenheng med tørkesommeren i 2018 og at det ble beholdt færre avlsdyr påfølgende vinter som følge av begrenset tilgang på fôr. I 2020 var drøye 39 prosent av landets sauebesetninger og i overkant av 52 prosent av landets søyer registrert i Sauekontrollen pr 1. mars. Andelen medlemsbesetninger er relativt stabil, mens søyeandelen øker litt hvert år, sier Mina Klaseie, spesialrådgiver i Sauekontrollen.

Innlandet hadde høyest oppslutning om Sauekontrollen med 55 prosent av besetningene, deretter fulgte Viken med 49 prosent av besetningene. Besetningsstørrelsene er i 2020 tilbake på 2018-nivå med 66 søyer pr. besetning som landsgjennomsnitt, mens de som er medlem av Sauekontrollen i gjennomsnitt har 88 søyer hver.

Sen vår i fjor

– Flere steder i landet var det en sen vår, og det gjorde at mange måtte utsette slipp på fjellbeite på grunn av store snømengder i fjellet. Lammene var i gjennomsnitt seks dager eldre ved slipp på utmark/fjell enn hva de normalt pleier å være (46 dager i 2020, normalt rundt 40 dager). Tilveksten på lammene fra fødsel til vårveiing ble noe lavere i 2020, med 332 g/dag. I 2019 var tilveksten 344 g/dag. Utover sommeren var tilveksten veldig god, og hele sesongen sett over ett endte lammene opp med tilnærmet lik tilvekst fra fødsel til høst som i 2019, fastslår Klaseie.

Bedre tilvekst

Utvikling de siste 20 årene viser ellers at lammetallet var lavt, så økte det noe på tidlig 2000-tallet, men har de siste årene gått noe ned igjen. Det henger mest sannsynlig sammen med redusert vektlegging på høyt lammetall i saueavlen. Tilveksten på lamma fra fødsel og fram til veiing og avvenning på høsten blir bedre og bedre. Noen få gram forbedret tilvekst pr. lam pr. dag utgjør mange kilo høstvekt for alle lam på landsbasis.

Siste saker