Statsbudsjett uten store overraskelser

– Budsjettet preges først og fremst av at ting som tidligere er besluttet følges opp. Det gjelder disponeringen av pengebruken slik det ble forutsatt i Jordbruksavtalen, som Stortinget vedtok i juni, og også for den generelle ambisjonen om forenkling, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

I budsjettet loves det tilskudd til svinebønder som har måttet sanere for MRSA. KLF har tidligere påpekt behovet for gode, forutsigbare støtteordninger som bøndene kan lene seg på når de må foreta kostbare saneringer og får tap av driftsinntekter; spesielt når dette gjøres som et folkehelsetiltak mer enn en dyresykdomsbekjempelse.

- Det er veldig gledelig at denne lovnaden nå kommer. Bedrifter i kjøtt- og fjørfebransjen har så langt brukt betydelige ressurser i dette arbeidet, blant annet for å sikre videre drift hos bønder som har blitt rammet.

- At budsjettet flagger også kampen mot ESBL og antibiotika resistens generelt er veldig positivt. Dette har bransjen jobbet hardt med det siste året, og offensive, konstruktive myndighetssignaler tas som en klapp på skuldrene, sier KLFs adm. direktør.

KLF er skuffet over at kjøttkontrollavgiften ikke ble redusert. Den ble foreslått økt med 30 prosent i fjor, men reelt økte avgiftstrykket på kjøttbransjen med nesten 40 prosent.

- Det burde ikke være for mye å forvente fra en Høyre/FrP-regjering at den setter ned avgifter. Spesielt ikke når avgiftsbelastningen ble mye større enn opprinnelig forutsatt. Regjeringen burde ha foreslått en reduksjon i satsene på minst 10 prosent i stedet for at de skal økes tilsvarende vanlig pris- og lønnsutvikling, avslutter Juul-Hansen som tror at høstens spennende budsjettdiskusjoner ikke vil få stor betydning for de kjøtt- og fjørfebransjen har en særlig interesse av.

Siste saker