Sterkere sammen

Mattilsynets tilsynskampanje i slaktegrisbesetninger i Rogaland i 2017/18 avdekket mange kritikkverdige forhold. For kjøttbransjen var det uventet med såpass mange alvorlige avvik. Hele bransjen var enige i at vi ikke ville ha det slik; her måtte tiltak iverksettes!

Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris kom raskt på plass med strenge krav til dokumentasjon og systematiske besøk av veterinær. I tillegg ble bransjen enige om et felles reaksjonsmønster for dem som ikke fulgte opp og sikret god dyrevelferd. Med Animalia på plass som et felles bransjeverktøy var det mulig å få programmet på plass på en effektiv måte. To statsråder har fortløpende blitt holdt orientert om innhold og framdrift i arbeidet.

NRK Brennpunkts film «Grisenæringens hemmeligheter» ble vist 19. juni. Filmen var tatt opp før bransjen hadde igangsatt dyrevelferdsprogrammet, men kom likevel som et sjokk. Det er opprørende å se hvordan dyrene i filmen blir behandlet. Flere av forholdene som kommer frem i filmen er helt uakseptable. Dyr skal behandles godt og regelverket skal følges.

Filmen skaper et inntrykk av at dette gjelder hele næringen. Av 2000 grisebønder har 13 blitt filmet med skjult kamera. Over fem år er det filmet flere hundre timer fra norske grisehus. I den ferdige filmen ser vi 3o minutter film som ingen av oss ønsker å stå for. Slike holdninger og handlinger ønsker vi ikke. Ett brudd på dyrevelferdsloven er ett for mye.

Nå intensiverer vi arbeidet med dyrevelferdsarbeid i svinenæringen. Vi utvider og forsterker dyrevelferdsprogrammet for gris og øker blant annet antallet veterinærbesøk i fjøsene.

Kjøttbransjen har dyrevelferd høyt på dagsordenen uavhengig av hva offentligheten og politikerne til enhver tid er opptatt av. Det er et suksesskriterium for vår sektor at forbrukerne, også de som ikke spiser kjøtt, har tillit til oss og til at vi klarer å sikre at dyra har hatt trygge og gode liv.

Vi må ta det som kom fram i filmen som en alvorlig vekker. Vi må erkjenne at å ha tillitt til hverandre i verdikjeden forplikter. Vi er vant til å stole på at hver av oss gjør det vi er enige om, og gjør det vi sier vi skal gjør. Går en i fella og tror en er verdensmester, kan en bli litt for nonsjalant. Da har nedturen allerede begynt.

Nå trenger vi å lære av fotballjentene; sterkere sammen. Etter at laget for to år siden reiste hjem fra EM i Nederland, rundjult og latterliggjort, er de nå blitt nasjonens kjæledegger. Følger en med på intervjuene de gjør, er det ikke et eneste uten at intervjuobjektet viser til slagordet «sterkere sammen». Og de sier det ikke bare; de lever det!

Og nå skal kjøttbransjen snu dette sammen – fort!

Siste saker