Stø kurs for Hampshire-grisen

Stø kurs for Hampshire-grisen Hampshiregrisen som ble importert til Norge fra Finland og Sverige for mer enn ti år siden, har fått solid fotfeste hos mange smågrisprodusenter og etterspørres også… Les mer

Stø kurs for Hampshire-grisen

Hampshiregrisen som ble importert til Norge fra Finland og Sverige for mer enn ti år siden, har fått solid fotfeste hos mange smågrisprodusenter og etterspørres også av mange slaktegrisprodusenter.

Importen skjer i regi av den private kjøttbransjen gjennom selskapet ScanPig AS. Driften av grisen ivaretas også av ScanPig AS som eies av KLF samt de tre største private slakterier, Fatland AS, Furuseth AS og Midt Norge Slakteri AS. Bakgrunnen for importen av Hampshire var at produsenter som leverte til et privat slakteri ikke hadde tilgang til noen tredjerase siden Nortura sto hardt på sin eksklusive rett til Duroc. Tilgangen til Duroc har imidlertid endret seg ettersom de større private slakteriene kjøpte seg inn i det nyetablerte selskapet Norsk Duroc AS i fjor sommer.

Karl Kristian Kongsted, spesialveterinær i KLF og med daglig ansvar for Hampshire, kan fortelle om fortsatt godt salg av Hampshire-semin – også etter at Duroc har blitt tilgjengelig for private leverandører.

– Om vi tar høyde for at det totale seminsalg gjennom Norsvin viser et mindre fall på fem prosent, ligger vi faktisk over nivå for 2016 – året før Duroc ble tilgjengelig. Det er tydelig at mange er fornøyde med Hampshire. Flere forteller om grisens rolige lynne, men også produksjonsmessig er grisen på topp, sier Kongsted.

I Ingris sin årsstatistikk for 2017 lå både Duroc og Hampshire over nivå for Landsvin for kullresultat. Hampshire hadde fleste levendefødte. Kullresultat for Duroc og Hampshire vurderes som veldig lik. For slaktegrisen viste Hampshire høyeste daglige tilvekst, med en kjøttprosent på nivå med Landsvin og et fôrforbruk på nivå med Duroc, om en tar høyde for høyere slaktevekt. En kan ev. lese om resultater av Hampshire i ScanPigs nyhetsbrev som kan fås ved henvendelse til KLF/ScanPig.

Siste saker