Stor oppslutning om Gris i ‘22

I november ble svinekongressen Gris i ’22 arrangert. Nærmere 500 svineprodusenter, rådgivere, samt deltagere fra organisasjoner, fôrfirma og leverandører deltok på kongressen arrangert av Norsvin, Nortura og Felleskjøpet. Arrangementet gikk… Les mer

I november ble svinekongressen Gris i ’22 arrangert. Nærmere 500 svineprodusenter, rådgivere, samt deltagere fra organisasjoner, fôrfirma og leverandører deltok på kongressen arrangert av Norsvin, Nortura og Felleskjøpet.

Arrangementet gikk over to dager og årets fagforedrag inneholdt temaer som helse og dyrevelferd, fôr og fôring, økonomi og drift. KLF-slakteriene stilte sterkt både i standområdet og som foredragsholdere.

Oscar Brundtland, rådgiver hos Furuseth AS, holdt foredrag om større grupper og enklere hus til slaktegris.

Harald Pedersen, rådgiver hos Fatland, holdt foredrag om lønnsomhet i SPF vs. konvensjonell gris sammen med Øystein Moen, Norsvin.

Under festmiddagen ble hedersbevisningen «Godgrisen» delt ut til Tonje og Jan Botilsrud for deres engasjement for gris og norsk svineproduksjon. Det ble også delt ut priser til fjorårets beste besetninger i Ingris.

Siste saker