Storberget møtte privat kjøttbransje

Tre flotte matbedrifter på Røros fikk fredag 15. november besøk av Knut Storberget, Aps nye landbruks- og matpolitiske talsperson.

- Dette var en veldig spennende dag, som gir tro på en aktiv politikk for norsk god mat. Besøket ga meg troen på å ta vare på mye av vår produksjon, men også være villig til endring, sier Storberget i etterkant av besøket.

- Det er viktig for den private kjøtt- og fjørfebransjen å bidra til at de nye landbruks- og matpolitikerne på Stortinget vet så mye som mulig om bransjen generelt, og om utfordringene og mulighetene den private kjøtt– og fjørfebransjen står overfor, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

Røroskjøtt er en kjøttforedlingsbedrift som kjøper all kjøttråvare fra Røros Slakteri. De satser kun på lokale råvarer og oppskrifter. Hos foredlingsbedriften fikk Storberget omvisning av daglig leder Sten Thure Sollies og han fikk blant annet se hvordan lammerull ble sydd for hånd.

- Jeg ble utrolig fascinert over det håndarbeid som ble gjort hos Røroskjøtt, og den kvalitet slike bedrifter legger for dagen, sier Storberget. I samarbeid med slakteriet og merkeadministrator Rørosmat er slik virksomhet også en viktig identitetskaper. Gå til Røroskjøtts nettsider her.

På Røros slakteri orienterte daglig leder Marit Evanger om pågående omstillings- og endringsprosesser, og delte sine tanker om framtiden. Også Rørosmat SA ved daglig leder Kristin Bendixvold fikk presentert sitt samarbeidskonsept for å fremme mat fra Rørostraktene. I forbindelse med besøket fikk 10-årsdagen til det viktige RørosMat-merket mye fokus.

Gå til Røros Slakteris nettsider her.
Gå til Rørosmats nettsider her.

- At Knut Storberget tok seg tid til en dag med oss setter vi stor pris på, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF. Det faktum at ordfører Hans Vintervold ble med på opplegget viser hvor viktig disse bedriftene er for regionen.

Siste saker