Storfe får handlingsplan for dyrevelferd

Storfe får handlingsplan for dyrevelferd I kjølvannet av at storfe nå får handlingsplan for dyrevelferd, er dyrevelferdsprogram for storfe under etablering. I arbeidet med å etablere en handlingsplan og et… Les mer

Storfe får handlingsplan for dyrevelferd

I kjølvannet av at storfe nå får handlingsplan for dyrevelferd, er dyrevelferdsprogram for storfe under etablering.

I arbeidet med å etablere en handlingsplan og et dyrevelferdsprogram for storfe,må næringa ta stilling til hva som beskriver god dyrevelferd for ku, kalv og okse. Illustrasjonsfoto: Grethe Ringdal

Representanter fra organisasjonene bak Helsetjenesten for storfe utarbeider i 2019 en handlingsplan for dyrevelferd sammen med Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag.

Organisasjonen har som mål at dyra vi får mjølk og kjøtt fra har hatt et godt liv. Men hva er et godt liv, og hva er god velferd? Holder det å tilfredsstille forskriftene for å ha god nok dyrevelferd i besetningen? Hvordan kan vi sikre best mulige betingelser for dyra?

Skal beskrive oppgaver

– Næringa må ta stilling til hva vi skal beskrive som god velferd for ku, kalv og okse. Dette arbeider nå en gruppe med representanter fra Q-meieriene, Tine, Tyr, Geno, KLF, Nortura, Helsetjenesten for storfe – Animalia, Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag med, gjennom å etablere en handlingsplan for dyrevelferd for storfe. Handlingsplanen skal beskrive oppgaver og aktiviteter som er aktuelle og viktige for god dyrevelferd, bondens økonomi og næringas omdømme, forteller Åse Margrethe Sogstad i HT storfe – Animalia som koordinerer arbeidet med handlingsplanen for dyrevelferd for storfe.

Ønsker dyrevelferdsprogram

Det er allerede etablert dyrevelferdsprogrammer for svin, slaktekylling, kalkun og verpehøns. Selv om enkelte varemottakere har egne satsinger på dyrevelferd og dokumentasjon av dyrevelferd hos storfe, har vi i dag ikke et felles dyrevelferdsprogram. Det viktigste punktet i handlingsplanen blir derfor å planlegge og etablere et dyrevelferdsprogram.

Verktøy til dokumentasjon og forbedring

– Generelt kan man si at et dyrevelferdsprogram er et rammeverk for å jobbe systematisk med dokumentasjon og forbedring av dyrevelferden i husdyrbesetninger. Eksisterende velferdsprogrammer tar gjerne utgangspunkt i data fra besetningen og slakteriet i tillegg til dyre-baserte indikatorer. Besetningen samarbeider med veterinær om å vurdere velferden til dyra, forutsetningene dyra har for god velferd og tiltak for å forbedre den, sier Sogstad.

Ferdig i løpet av året

For produsentene er det å arbeide med dyrevelferdsprogrammer en måte å koble forholdene i besetningen, dyra, miljøet de lever i og stellrutinene, med regelverket som gjelder for produksjonen og hensiktsmessige forbedringstiltak.

Handlingsplanen for dyrevelferd skal være ferdig i løpet av 2019. Vi håper også å kunne ha det meste av grunnlaget for dyrevelferdsprogrammet på plass i 2019, slik at tekniske oppgaver kan utføres i 2020. Målet er å iverksette dyrevelferdsprogrammet i 2021.

Siste saker