Stort overskudd av storfekjøtt i høst

De siste ukene har det bygget seg opp et stort overskudd av storfekjøtt, i nå ligger det rundt 1600 tonn på regulerings-lager. Hovedårsaken er reduserte bestillinger fra industrikundene. Direktør i… Les mer

De siste ukene har det bygget seg opp et stort overskudd av storfekjøtt, i nå ligger det rundt 1600 tonn på regulerings-lager. Hovedårsaken er reduserte bestillinger fra industrikundene.

Direktør i Nortura Totalmarked, Ole Nikolai Skulberg, sier til Landbruk24 at det ikke er unormalt at det må fryses inn storfekjøtt på høsten, men de siste ukene har innfrysingen vært mye større enn de hadde regnet med. Hva som er årsaken til de reduserte bestillingene vil ikke Skulberg gå nærmere inn på.

I en artikkel i Nationen nylig antydet han at det kan ha sammenheng med de høye strømprisene.

Nortura Totalmarked frykter at salget av storfe kan bli lavere enn prognosert på grunn av at bedrifter holder tilbake bestillingene siden strømstøtten ikke treff dem. Det er bonden som gjennom omsetningsavgiften betaler innfrysing og lagring på reguleringslager. Når bedrifter kjøper kjøtt fra reguleringslager, får de et frysefradrag, påpeker Skulberg.

Overskudd av egg, men markedsbalanse på kjøtt (Bladet kjøtt- og eggprodusenten 20.09.2022)

I uke 40 slaktet Nortura ca. 5000 storfe, mens etterspørselen bare var 3310. I utgangspunktet har Nortura ikke lov å legge inn mer enn 2500 tonn på reguleringslager i den såkalte volummodellen som ble etablert etter at storfekjøtt ble tatt ut av markedsordningen.

For sau og lam er situasjonen helt motsatt. Det har vært underdekning av sau og lam i hele høst. Noe skyldes litt utsatt slakting etter en litt dårlig beitesesong, men det er også økt etterspørsel etter sau- og lammekjøtt.

For svinekjøtt er det god balanse. Etter noe uker med et lite overskudd vil det neste uke bli en liten underdekning.

Siste saker