Strengere krav til produsentene

Strengere krav til produsentene Gjennom storstilt satsing på spillvarme, sjøvannskjøling, energilagring og solceller, ønsker Norsk Kylling å spille i eliteserien på klima- og miljøsektoren. Det har også konsekvenser for råvareprodusentene. […]

Strengere krav til produsentene

Gjennom storstilt satsing på spillvarme, sjøvannskjøling, energilagring og solceller, ønsker Norsk Kylling å spille i eliteserien på klima- og miljøsektoren. Det har også konsekvenser for råvareprodusentene.

Hilde Talseth og Norsk Kylling AS kommer til å stille tydeligere klimakrav til sine 150 kyllingprodusenter.

På begynnelsen av 2000-tallet ble Norsk Kylling AS ved flere anledninger trukket frem i media med negative oppslag om utslipp av slakteavfall, kvalitetsutfordringer og arbeidsmiljøutfordringer. Etter at REMA 1000 kjøpte opp bedriften, er det jobbet fokusert og målrettet med en omfattende snuoperasjon. Dette har gitt svært gode resultater; i 2017 ble bedriften sertifisert som «Miljøfyrtårn» og stakk også av med prisen «Årets snuoperasjon 2017» i organisasjonen Miljøfyrtårn sin årlige kåring.

Tydeligere krav

– Vi har jobbet offensivt med klima/miljø i mange år nå. En viktig faktor i miljøsatsingen framover vil være det nye slakteriet og foredlingsanlegget i Orkanger som vil stå ferdig i 2021, forteller produksjonsdirektør Hilde Talseth i Norsk Kylling AS.

– I samarbeid med REMA 1000 har vi satt søkelys på å redusere bruk av emballasje og plast. På samme måte som vi jobber offensivt med klima/miljø i bedriften, vil vi framover stille tydeligere krav til klimaarbeidet hos de 150 kyllingprodusentene vi har leveringsavtaler med. Mange har allerede tatt grep. Vi anser det likevel som vårt ansvar dette ved å vise vei, etablere praktiske og fornuftige måleparametere og stille virkemidler til disposisjon for bønder som trenger å gjøre endringer i sitt produksjonsopplegg.

Flere saker