Strømpakke for jordbruket

Regjeringen vil kompensere strømutgifter for veksthusnæringen og jordbruket. Kompensasjonen blir tilsvarende som for husholdninger, og settes til 55 prosent for desember, og til 80 prosent for januar til og med… Les mer

Regjeringen vil kompensere strømutgifter for veksthusnæringen og jordbruket. Kompensasjonen blir tilsvarende som for husholdninger, og settes til 55 prosent for desember, og til 80 prosent for januar til og med mars.

For husholdninger er det et tak på 5000 kWt/md., mens det for jordbruket settes et tak på 20 000 kWt/md. Dette er i tråd med innspillene fra næringen. For veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense.

Slutten av februar

– Det har vært en betydelig økning i strømkostnadene. For jordbruket kommer dette i tillegg til økning i rekke andre kostnader, og likviditetssituasjonen er svært krevende for mange bønder. Det har derfor vært viktig for meg å komme med gode løsninger som kan bidra til å bedre situasjonen. Jeg er opptatt av at pengene til bøndene skal utbetales så raskt som mulig og Landbruksdirektoratet tar sikte på å starte med utbetalinger mot slutten av februar, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp (bildet)).

Søknadsbasert

Kompensasjonen utbetales av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Ordningen skal ikke være søknadsbasert. Utforming ut over dette arbeides det nå med å få på plass.

Forslaget til kompensasjonsordning for strøm for jordbruk og veksthus vil bli lagt fram for Stortinget i en proposisjon, så raskt som mulig.

Møter akuttsituasjon

Det foreslås at satsene settes tilsvarende som i strømstønadsordningen for husholdninger, med 55 prosent dekningsgrad over terskelverdien på 70 øre/kWt i desember 2021 og 80 prosent for tidsrommet januar til mars.

Statsråden understreker at kompensasjonen for økte strømutgifter kommer i tillegg til de 754 millioner kronene det ble enighet om i tilleggsforhandlingene i slutten av oktober, og som utbetales i februar.

– Jeg har nå svart på den akutte situasjonen jordbruket står midt oppe i. Samtidig arbeides det nå med omfattende grunnlagsmateriale foran de viktige jordbruksforhandlingene i april. Der vil det totale kostnads- og inntektsbildet for næringen være et sentralt tema, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Siste saker