Strømsjokk for flere kjøttbedrifter

Flere kjøttbedrifter opplever svært tøffe tider med hensyn til strømkostnader. De bedriftene vi har kontaktet antyder en kostnadsøkning på mellom 60 og 120 prosent. Av Per Sleipnes For en bedrift… Les mer

Flere kjøttbedrifter opplever svært tøffe tider med hensyn til strømkostnader. De bedriftene vi har kontaktet antyder en kostnadsøkning på mellom 60 og 120 prosent.

Av Per Sleipnes

For en bedrift som Ertnes Kjøtt i Moss er kostnadssituasjonen så krevende at man frykter permitteringer. Her har man opplevd en økning i strømprisene på over 600 prosent.

– Hittil i år har vi hatt 200.000 kroner mer i strømutgifter enn i fjor, uten at forbruket har vært nevneverdig høyere. Som næringsdrivende tar man høyde for økte kostnader, men vi har i løpet av 30 år aldri opplevd lignende økning på noen råvare eller innsatsmiddel, sier daglig leder Jon Ertnes som altså frykter permitteringer og svekket kjøpekraft.

Frykter permitteringer etter strømsjokk (Nationen 6.12.2021)

I uke 49 i fjor betalte Ertnes 18 øre pr. kilowattime. I uke 47 i år var prisen 1,20 kroner. Prognosene for januar tilsier 1,30 kroner per kilowattime.

Også bedriften Gårdsand rett over Oslofjorden i Vestfold opplever i disse dager kraftig økte strømkostnader. Her har økningen vært på 70 prosent i år i forhold til tilsvarende periode i fjor.

- Vårt totalforbruk av strøm er på 1,4 terrawattime på årsbasis. Dette forbruket er stabilt, men når prisene på strøm har galoppert, sier det seg selv at det blir høye tall. Dette merkes godt når også våre øvrige innsatsfaktorer har steget kraftig i løpet av året, sier økonomileder Eivind Reite i Gårdsand.

 Også nabobedriften Matbørsen har opplevd en betydelig økning i kraftkostnadene i år. Økningen her er på ca. 120 prosent og totale kraftkostnader utgjør mer enn 10 millioner kroner i år for Matbørsen.

Noe mindre er kostnadsøkningen hos Furuseth AS.
- Vi har en økning i strømkostander på 60 prosent hittil i år - tilsvarende to millioner kroner. Økningen har i hovedsak vært i høst, presiserer daglig leder Harald Furuseth.

Kommunikasjonssjef i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Svein-Erik Eide, forteller at medlemmene er bekymret for de høye strømprisene.

– Vi har en kraftkrevende industri både for slakterier, foredling og butikk. De høye strømprisene kommer på toppen av høyere sykefravær på grunn av Covid-retningslinjer og dyrere utstyr og innsatsmidler internasjonalt som kreves for å produsere. De færreste kjøttbedriftene har fastprisavtaler på strøm, og neste prisjustering mot handelen er ikke før 1. februar. Strømprisene spiser nå av resultatet, sier Eide.

Siste saker