Strømsjokk for flere kjøttbedrifter

Flere kjøttbedrifter opplever svært tøffe tider med hensyn til strømkostnader. Og beregninger KLF har foretatt viser at prisene på kjøttprodukter må opp 2,50 til 3,50 kroner kiloen i snitt i… Les mer

Flere kjøttbedrifter opplever svært tøffe tider med hensyn til strømkostnader. Og beregninger KLF har foretatt viser at prisene på kjøttprodukter må opp 2,50 til 3,50 kroner kiloen i snitt i butikken bare for å dekke effektene av økte strømpriser.

Av Per Sleipnes

KLF-bedrifter vi har snakket med antyder en kostnadsøkning i gjennomsnitt på mellom 60 og 150 prosent. Toma Mat AS i Haugesund er en av disse.

Strøm og gass økte her fra 761 219 kroner i 2020 til vel 1,8 millioner kroner i fjor. Altså en økning på godt og vel en million kroner.

– På grunn av at vi har knyttet oss til Norsk Kjøtthandel sin (NK) sin strømavtale, «sparte» vi nær 250 000 kroner. De vil si at vi hadde hatt en økning på nesten 1,3 millioner kroner uten denne avtalen. Dette slår jo rett ut på resultatet som i 2021 ender på rundt 5,5 millioner kroner, sier daglig leder Rolf Magne Strømme.

Frykter permitteringer

For en bedrift som Ertnes Kjøtt i Moss er kostnadssituasjonen så krevende at man frykter permitteringer. Her har man opplevd en økning i strømprisene på over 600 prosent.

– I 2021 hadde vi 200 000 kroner mer i strømutgifter enn året før, uten at forbruket har vært nevneverdig høyere. Som næringsdrivende tar man høyde for økte kostnader, men vi har i løpet av 30 år aldri opplevd lignende økning på noen råvare eller innsatsmiddel, sier daglig leder Jon Ertnes som altså frykter permitteringer og svekket kjøpekraft.

I uke 49 i 2020 betalte Ertnes 18 øre pr. kilowattime. I uke 47, rett før jul i fjor var tilsvarende pris 1,20 kroner. Prognosene for januar og februar tilsier 1,30 kroner pr. kilowattime.

Frykter permitteringer etter strømsjokk (Nationen 6.12.2021)

70 prosent økning

Også bedriften Gårdsand rett over Oslofjorden i Vestfold opplever i disse dager kraftig økte strømkostnader. Her har økningen vært på 70 prosent i år i forhold til tilsvarende periode i fjor.

- Vårt totalforbruk av strøm er på 1,4 terrawattime på årsbasis. Dette forbruket er stabilt, men når prisene på strøm har galoppert, sier det seg selv at det blir høye tall. Dette merkes godt når også våre øvrige innsatsfaktorer har steget kraftig i løpet av året, sier økonomileder Eivind Reite i Gårdsand.

Også nabobedriften Matbørsen har opplevd en betydelig økning i kraftkostnadene i år. Økningen her er på ca. 120 prosent og totale kraftkostnader utgjør mer enn 10 millioner kroner i år for Matbørsen.

Noe mindre er kostnadsøkningen hos Furuseth AS.
- Vi har en økning i strømkostander på 60 prosent hittil i år - tilsvarende to millioner kroner. Økningen har i hovedsak vært i høst, presiserer daglig leder Harald Furuseth.

Kraftkrevende industri

Kommunikasjonssjef i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Svein-Erik Eide, forteller at medlemmene er bekymret for de høye strømprisene.

– Vi har en kraftkrevende industri både for slakterier, foredling og butikk. De høye strømprisene kommer på toppen av høyere sykefravær på grunn av Covid-retningslinjer og dyrere utstyr og innsatsmidler internasjonalt som kreves for å produsere. De færreste kjøttbedriftene har fastprisavtaler på strøm, og neste prisjustering mot handelen er ikke før 1. februar. Strømprisene spiser nå av resultatet, sier Eide.

Siste saker